Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Leproplaca chrysodeta »

História popisu - Leproplaca chrysodeta

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 20.08.2017 19:21

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Caloplaca chrysodeta 1Leproplaca chrysodeta

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Vain.) Dombr. 1(Vain.) J.R. Laundon

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Callopisma chrysodetum (Vain.) Räsänen Leproplaca chrysodeta (Vainio ex Rasanen) J. R. Laundon Placodium chrysodetum Vain. ex Räsänen 1<b>Callopisma chrysodetum</b> <b>(Vain.) R&#228;s&#228;nen</b>, <i>Ann. bot. Soc. Zool.-Bot. fenn. Vanamo</i> <b>18</b>(no. 1): 41 (1943)<br><b>Caloplaca chrysodeta</b> <b>(Vain.) Dombr.</b> [as '<i>chrysodetum</i>'], <i>Konspekt Flor. Lishainikov Murmanskoioblasti i Severo-Vostochnol Finlyandii [Classification of Lichens found in the Murmansk province of the USSR and North-Eastern Finland], Leningrad</i>: 99 (1970)<br><b>Placodium chrysodetum</b> <b>Vain.</b>, <i>Meddn Soc. Fauna Flora fenn.</i> <b>47</b>: 19, 229 (1921)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
10 1342457


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 20.08.2017 19:20

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Vain. ex Räsänen) Dombr. 1(Vain.) Dombr.


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 06.08.2017 07:55

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Callopisma chrysodetum (Vain.) Räsänen Leproplaca chrysodeta (Vainio ex Rasanen) J. R. Laundon Placodium chrysodetum Vain. ex Räsänen


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 06.08.2017 07:54

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Thallus: šupinovitý, horčicovo až hnedo žltý, za vlhka zelenší, zrnitý, zrná +- 0,1 mm, bez okrajových lalokov Prothallus: chýba Soredia: hnedkasto pomarančové, jemné Pycnidia: nepozorované Apothecia: neznáme Reakcie: K+ purpurová, C- Substrát: suché, chránené, zatienené, mierne vlhké vápencové skaly, tiež murivo a betón v tieni, machy Podobná Caloplaca citrina sa v sterilnom stave tiež podobá, no má menšie a svetlejšie žltozelené zrná Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.afl-lichenologie.fr/Photos_AFL/Photos_AFL_C/Caloplaca_chrysodeta.htm 1Thallus: šupinovitý, horčicovo až hnedo žltý, za vlhka zelenší, zrnitý, zrná +- 0,1 mm, bez okrajových lalokov Prothallus: chýba Soredia: hnedkasto pomarančové, jemné Pycnidia: nepozorované Apothecia: neznáme Reakcie: K+ purpurová, C- Substrát: suché, chránené, zatienené, mierne vlhké vápencové skaly, tiež murivo a betón v tieni, machy Podobná Caloplaca xantholyta má tiež sterilnú stielku ale na kraji má laloky s bielym povlakom, Caloplaca citrina sa v sterilnom stave tiež podobá, no má menšie a svetlejšie žltozelené zrná Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.afl-lichenologie.fr/Photos_AFL/Photos_AFL_C/Caloplaca_chrysodeta.htm http://www.waysofenlichenment.net/lichens/Caloplaca%20chrysodeta http://www.lichens.lastdragon.org/Caloplaca_chrysodeta.html


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 20.03.2017 09:42

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Thallus: šupinovitý, horčicovo až hnedo žltý, za vlhka zelenší, zrnitý, zrná +- 0,1 mm, bez okrajových lalokov Prothallus: chýba Soredia: hnedkasto pomarančové, jemné Pycnidia: nepozorované Apothecia: neznáme Reakcie: K+ purpurová, C- Substrát: suché, chránené, zatienené, mierne vlhké vápencové skaly, tiež murivo a betón v tieni, machy Podobná Caloplaca xantholyta má tiež sterilnú stielku ale na kraji má laloky s bielym povlakom, Caloplaca citrina sa v sterilnom stave tiež podobá, no má menšie a svetlejšie žltozelené zrná Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.afl-lichenologie.fr/Photos_AFL/Photos_AFL_C/Caloplaca_chrysodeta.htm 1Thallus: šupinovitý, horčicovo až hnedo žltý, za vlhka zelenší, zrnitý, zrná +- 0,1 mm, bez okrajových lalokov Prothallus: chýba Soredia: hnedkasto pomarančové, jemné Pycnidia: nepozorované Apothecia: neznáme Reakcie: K+ purpurová, C- Substrát: suché, chránené, zatienené, mierne vlhké vápencové skaly, tiež murivo a betón v tieni, machy Podobná Caloplaca citrina sa v sterilnom stave tiež podobá, no má menšie a svetlejšie žltozelené zrná Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.afl-lichenologie.fr/Photos_AFL/Photos_AFL_C/Caloplaca_chrysodeta.htm


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 02.02.2017 16:18

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1krásnice

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 02.02.2017 16:18

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Thallus: šupinovitý, horčicovo až hnedo žltý, za vlhka zelenší, zrnitý, zrná +- 0,1 mm, bez okrajových lalokov Prothallus: chýba Soredia: hnedkasto pomarančové, jemné Pycnidia: nepozorované Apothecia: neznáme Reakcie: K+ purpurová, C- Substrát: suché, chránené, zatienené, mierne vlhké vápencové skaly, tiež murivo a betón v tieni, machy Podobná Caloplaca xantholyta má tiež sterilnú stielku ale na kraji má laloky s bielym povlakom, Caloplaca citrina sa v sterilnom stave tiež podobá, no má menšie a svetlejšie žltozelené zrná Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.afl-lichenologie.fr/Photos_AFL/Photos_AFL_C/Caloplaca_chrysodeta.htm


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 19.01.2013 18:32

krásnica

Caloplaca chrysodeta (Vain. ex Räsänen) Dombr.