Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Flavoplaca granulosa »

História popisu - Flavoplaca granulosa

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 06.08.2017 08:32

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Thallus: kôrovitý, lúčovitý, pokrytý v strede oranžovo žltými isídiami, laloky 2 mm, pevne prichytené k substrátu Apothecia: rozptýlené tmavšie, do 1 mm, s vrúbkovaným okrajom Reakcie: K+ purpurová Substrát: vápencové skaly Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.afl-lichenologie.fr/Photos_AFL/Photos_AFL_C/Textes_C3/Caloplaca_granulosa.htm 1Thallus: kôrovitý, lúčovitý, pokrytý v strede oranžovo žltými isídiami, laloky 2 mm, pevne prichytené k substrátu Apothecia: rozptýlené tmavšie, do 1 mm, s vrúbkovaným okrajom Reakcie: K+ purpurová Substrát: vápencové skaly Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.afl-lichenologie.fr/Photos_AFL/Photos_AFL_C/Textes_C3/Caloplaca_granulosa.htm http://www.dorsetnature.co.uk/pages-lichen/lch-500.html http://dryades.units.it/italic/index.php?procedure=taxonpage&num=643


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 02.02.2017 16:06

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Caloplaca granulosa 1Flavoplaca granulosa

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Müll. Arg.) J. Steiner 1(Müll. Arg.) Arup, Frödén & Søchting

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Amphiloma granulosum</b> <b>M&#252;ll. Arg.</b>, <i>M&#233;m. Soc. Phys. Hist. nat. Gen&#232;ve</i> <b>16</b>(2): 380 (1862)<br><b>Candelaria concolor f. granulosa</b> <b>(Mereschk.) Oxner</b>, <i>Flora Lisha&#301;nikiv Ukra&#239;ni</i> (Kiev) <b>2</b>(2): 366 (1993)<br><b>Gasparrinia granulosa</b> <b>(M&#252;ll. Arg.) Syd.</b>, (1887)<br><b>Gasparrinia granulosa</b> <b>(M&#252;ll. Arg.) Syd.</b>, (1887) <b><font color='#0000FF'>var. granulosa</font></b><br><b>Lecanora granulosa</b> <b>(M&#252;ll. Arg.) Wedd.</b>, (1874)<br><b>Physcia granulosa</b> <b>(M&#252;ll. Arg.) Arnold</b>, (1875)<br><b>Placodium granulosum</b> <b>(M&#252;ll. Arg.) Hepp</b>, <i>Flecht. Europ.</i>: no. 908 (1867)<br><b>Placodium granulosum</b> <b>(M&#252;ll. Arg.) Hepp</b>, <i>Flecht. Europ.</i>: no. 908 (1867) <b><font color='#0000FF'>f. granulosum</font></b><br><b>Placodium granulosum</b> <b>(M&#252;ll. Arg.) Hepp</b>, <i>Flecht. Europ.</i>: no. 908 (1867) <b><font color='#0000FF'>var. granulosum</font></b> 1<b>Amphiloma granulosum</b> <b>M&#252;ll. Arg.</b>, <i>M&#233;m. Soc. Phys. Hist. nat. Gen&#232;ve</i> <b>16</b>(2): 380 (1862)<br><b>Caloplaca granulosa</b> <b>(M&#252;ll. Arg.) J. Steiner</b>, in Hal&#225;csy, <i>Denkschr. Kaiserl. Akad. Wiss.</i>, Math.-Naturwiss. Kl. <b>61</b>: 522 (1894)<br><b>Caloplaca granulosa</b> <b>(M&#252;ll. Arg.) J. Steiner</b>, in Hal&#225;csy, <i>Denkschr. Kaiserl. Akad. Wiss.</i>, Math.-Naturwiss. Kl. <b>61</b>: 522 (1894) <b><font color='#0000FF'>f. granulosa</font></b><br><b>Caloplaca granulosa</b> <b>(M&#252;ll. Arg.) J. Steiner</b>, in Hal&#225;csy, <i>Denkschr. Kaiserl. Akad. Wiss.</i>, Math.-Naturwiss. Kl. <b>61</b>: 522 (1894) <b><font color='#0000FF'>var. granulosa</font></b><br><b>Gasparrinia granulosa</b> <b>(M&#252;ll. Arg.) Syd.</b>, (1887)<br><b>Gasparrinia granulosa</b> <b>(M&#252;ll. Arg.) Syd.</b>, (1887) <b><font color='#0000FF'>var. granulosa</font></b><br><b>Lecanora granulosa</b> <b>(M&#252;ll. Arg.) Wedd.</b>, <i>Bull. Soc. bot. Fr.</i> <b>21</b>: 340 (1874)<br><b>Physcia granulosa</b> <b>(M&#252;ll. Arg.) Arnold</b>, <i>Flora</i>, Regensburg <b>58</b>: 151 (1875)<br><b>Placodium granulosum</b> <b>(M&#252;ll. Arg.) Hepp</b>, <i>Flecht. Europ.</i> <b>16</b>: no. 908 (1867)<br><b>Placodium granulosum</b> <b>(M&#252;ll. Arg.) Hepp</b>, <i>Flecht. Europ.</i> <b>16</b>: no. 908 (1867) <b><font color='#0000FF'>f. granulosum</font></b><br><b>Placodium granulosum</b> <b>(M&#252;ll. Arg.) Hepp</b>, <i>Flecht. Europ.</i> <b>16</b>: no. 908 (1867) <b><font color='#0000FF'>var. granulosum</font></b>

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Thallus: kôrovitý, lúčovitý, pokrytý v strede oranžovo žltými isídiami, laloky 2 mm, pevne prichytené k substrátu Apothecia: rozptýlené tmavšie, do 1 mm, s vrúbkovaným okrajom Reakcie: K+ purpurová Substrát: vápencové skaly Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.afl-lichenologie.fr/Photos_AFL/Photos_AFL_C/Textes_C3/Caloplaca_granulosa.htm

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1381578 1802070


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 09.02.2013 17:12

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1krásnice


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 19.01.2013 18:32

krásnica

Caloplaca granulosa (Müll. Arg.) J. Steiner