Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Calicium lenticulare »

História popisu - Calicium lenticulare

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 12.08.2017 22:08

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník CR kriticky ohrozený (critically endangered)

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Thallus: hrubý, zrnitý až zanorený, sivozelený až modrastý Apothecia: stopkaté až 1,3 mm vysoké, stopka a hlavička čierne, spodok hlavičky niekedy so slabou bielou pruinou Substrát: na dreve ihličnanov a listnáčov, často aj na breze, pravdepodobne viazaný na pralesné spoločenstvá s vysokou vzdušnou vlhkosťou Spracoval Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.lichenology.info/cgi-bin/baseportal.pl?htx=atlas_frm&newId=366 1Thallus: hrubý, zrnitý až zanorený, sivozelený až modrastý Apothecia: stopkaté až 1,3 mm vysoké, stopka a hlavička čierne, spodok hlavičky niekedy so slabou bielou pruinou Reakcie: ? Substrát: na dreve ihličnanov a listnáčov, často aj na breze, pravdepodobne viazaný na pralesné spoločenstvá s vysokou vzdušnou vlhkosťou Spracoval Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.lichenology.info/cgi-bin/baseportal.pl?htx=atlas_frm&newId=366 http://www.habitas.org.uk/lichenireland/species.asp?item=15542


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 26.03.2017 22:27

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Thallus: hrubý, zrnitý až zanorený, sivozelený až modrastý Apothecia: stopkaté až 1,3 mm vysoké, stopka a hlavička čierne, spodok hlavičky niekedy so slabou bielou pruinou Substrát: na dreve ihličnanov a listnáčov, často aj na breze, pravdepodobne viazaný na pralesné spoločenstvá s vysokou vzdušnou vlhkosťou Spracoval Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.lichenology.info/cgi-bin/baseportal.pl?htx=atlas_frm&newId=366 1Thallus: hrubý, zrnitý až zanorený, sivozelený až modrastý Apothecia: stopkaté až 1,3 mm vysoké, stopka a hlavička čierne, spodok hlavičky niekedy so slabou bielou pruinou Substrát: na dreve ihličnanov a listnáčov, často aj na breze, pravdepodobne viazaný na pralesné spoločenstvá s vysokou vzdušnou vlhkosťou Spracoval Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.lichenology.info/cgi-bin/baseportal.pl?htx=atlas_frm&newId=366

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
10 1121735


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 02.02.2017 14:04

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Calicium amylocaule Lettau Calicium lenticulare var. sphaerocephalum (Hoffm.) Zahlbr. Calicium lentigerellum Tuck. Calicium subquercinum Asah. Lichen sphaerocephalus Hoffm.

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1121735 10


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 02.02.2017 14:03

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Thalus: hrubý, zrnitý až zanorený, sivozelený až modrastý Apothecia: stopkaté až 1,3 mm vysoké, stopka a hlavička čierne, spodok hlavičky niekedy so slabou bielou pruinou Reakcie: ? Substrát:na dreve ihličnanov a listnáčov, často aj na breze, pravdepodobne viazaný na pralesné spoločenstvá s vysokou vzdušnou vlhkosťou Spracoval: Pavel Gažovčiak 1Thallus: hrubý, zrnitý až zanorený, sivozelený až modrastý Apothecia: stopkaté až 1,3 mm vysoké, stopka a hlavička čierne, spodok hlavičky niekedy so slabou bielou pruinou Substrát: na dreve ihličnanov a listnáčov, často aj na breze, pravdepodobne viazaný na pralesné spoločenstvá s vysokou vzdušnou vlhkosťou Spracoval Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.lichenology.info/cgi-bin/baseportal.pl?htx=atlas_frm&newId=366


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 25.01.2017 12:26

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Thalus: hrubý, zrnitý až zanorený, sivozelený až modrastý Apothecia: stopkaté až 1,3 mm vysoké, stopka a hlavička čierne, spodok hlavičky niekedy so slabou bielou pruinou Reakcie: ? Substrát:na dreve ihličnanov a listnáčov, často aj na breze, pravdepodobne viazaný na pralesné spoločenstvá s vysokou vzdušnou vlhkosťou Spracoval: Pavel Gažovčiak


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 09.02.2013 17:04

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1kališenka


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 19.01.2013 18:32

kalícia

Calicium lenticulare (Hoffm.) Fr.