Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Buellia schaereri »

História popisu - Buellia schaereri

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 12.08.2017 21:39

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Thallus: kôrovitý, belavo šedý až olivovo hnedý, tenký, jemne zrnitý, niekedy zanorený Prothallus: chýba, Pycnidia: vzácne, guľovité, jednokomorové Apothecia: +- prisadnuté, čierne, 0,2-0,5 mm, vypuklé, okraj tmavo červenohnedý až čierny Reakcie: negatívne Substrát: svetlomilný, kôra hlavne ihličnatých stromov, no i na lipe, stredné a vyššie polohy Možnosť zámeny s Amandinea punctata, ktorý má dlhšie výtrusy (10-18 mikrónov) Spracoval Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.afl-lichenologie.fr/Photos_AFL/Photos_AFL_B/Buellia_schaereri.htm 1Thallus: kôrovitý, belavo šedý, tenký, jemne zrnitý Prothallus: chýba Pycnidia: zriedkavé Apothecia: čierne, 0,2-0,5 mm, konvexné, okraj tmavo hnedý, vrúbkovaný, zriedka pretrváva Reakcie: negatívne, zriedka K+ žltá, UV- Substrát: svetlomilný, kôra hlavne ihličnatých stromov, no i na lipe, stredné a vyššie polohy Možnosť zámeny s Amandinea punctata, ktorý má dlhšie výtrusy (10-18 mikrónov) Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.afl-lichenologie.fr/Photos_AFL/Photos_AFL_B/Buellia_schaereri.htm http://www.habitas.org.uk/lichenireland/species.asp?item=18285 http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=54987


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 03.02.2017 22:27

Český názov:

Old VersionNew Version
1buelie 1buelie Schaererova


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 02.02.2017 10:25

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Thalus: kôrovitý, belavo šedý, tenký, jemne zrnitý Apothecia: čierne, 0,2-0,5 mm, konvexné Substrát:svetlomilný, kôra hlavne ihličnatých stromov, no i na lipe, stredné a vyššie polohy Možnosť zámeny s Amandinea punctata, ktorý má dlhšie výtrusy (10-18 mikrónov) Spracoval: Pavel Gažovčiak 1Thallus: kôrovitý, belavo šedý až olivovo hnedý, tenký, jemne zrnitý, niekedy zanorený Prothallus: chýba, Pycnidia: vzácne, guľovité, jednokomorové Apothecia: +- prisadnuté, čierne, 0,2-0,5 mm, vypuklé, okraj tmavo červenohnedý až čierny Reakcie: negatívne Substrát: svetlomilný, kôra hlavne ihličnatých stromov, no i na lipe, stredné a vyššie polohy Možnosť zámeny s Amandinea punctata, ktorý má dlhšie výtrusy (10-18 mikrónov) Spracoval Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.afl-lichenologie.fr/Photos_AFL/Photos_AFL_B/Buellia_schaereri.htm


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 16.01.2017 08:48

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Thalus: kôrovitý, belavo šedý, tenký, jemne zrnitý Apothecia: čierne, 0,2-0,5 mm, konvexné Substrát:svetlomilný, kôra hlavne ihličnatých stromov, no i na lipe, stredné a vyššie polohy Možnosť zámeny s Amandinea punctata, ktorý má dlhšie výtrusy (10-18 mikrónov) Spracoval: Pavel Gažovčiak


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 09.02.2013 16:08

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1buelie


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 19.01.2013 18:32

buélia

Buellia schaereri De Not.