Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Bryoria trichodes »

História popisu - Bryoria trichodes

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 28.07.2017 17:47

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Alectoria trichodes</b> <b>(Michx.) D. Hawksw.</b>, <i>Lichenologist</i> <b>5</b>(3-4): 252 (1972)<br><b>Setaria trichodes</b> <b>Michx.</b>, <i>Fl. Boreali-Americ.</i> <b>2</b>: 331 (1803) 1<b>Alectoria trichodes</b> <b>(Michx.) D. Hawksw.</b>, <i>Lichenologist</i> <b>5</b>(3-4): 252 (1972)<br><b>Bryoria trichodes</b> <b>(Michx.) Brodo &amp; D. Hawksw.</b>, <i>Op. bot.</i> <b>42</b>: 78 (1977) <b><font color='#0000FF'>subsp. trichodes</font></b><br><b>Setaria trichodes</b> <b>Michx.</b>, <i>Fl. Boreali-Americ.</i> <b>2</b>: 331 (1803)

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 06.03.2017 22:00

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Thallus: kríčkovitý, konáriky visiace až 11 cm, krehké, dochotomicky delené, hnedasté, Soredia: biele, v puklinách, niekedy chýbajú Apothecia: bočné, vzácne, disky 1,5 mm, ploché alebo vypuklé, svetlo hnedé Reakcie: ? Substrát: na ihličnatých stromoch Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=54334


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 09.02.2013 16:04

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1vousatec


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 19.01.2013 18:32

fúzatec

Bryoria trichodes (Michx.) Brodo & D. Hawksw.