Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Bagliettoa sphinctrina »

História popisu - Bagliettoa sphinctrina

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 29.12.2022 13:03

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1_ 1

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Verrucaria sphinctrina Ach., Syn. meth. lich. (Lund): 91 (1814) (basionym) 1<b>Limboria sphinctrina</b> <b>Dufour</b>, in Fries, <i>Lich. eur. reform.</i> (Lund): 456 (1831)<br><b>Polyblastia sphinctrina</b> <b>(Ach.) Serv&#237;t</b>, <i>Preslia</i> <b>24</b>: 381 (1952)<br><b>Verrucaria calciseda f. sphinctrina</b> <b>(Dufour) Arnold</b>, <i>Flora</i>, Regensburg <b>70</b>(10): 151 (1887)<br><b>Verrucaria sphinctrina</b> <b>Ach.</b>, <i>Syn. meth. lich.</i> (Lund): 91 (1814)


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 23.12.2017 18:15

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1micro


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 20.08.2017 20:47

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
10 1357367


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 20.08.2017 20:47

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1_

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Verrucaria sphinctrina Ach., Syn. meth. lich. (Lund): 91 (1814) (basionym)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1357367 10


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 23.07.2017 21:28

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 21.07.2017 17:52

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1bradavnice


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 19.01.2013 18:32

Bagliettoa sphinctrina (Ach.) Körb.