Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Lobothallia recedens »

História popisu - Lobothallia recedens

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 03.08.2017 22:33

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 28.06.2017 19:41

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Aspicilia recedens 1Lobothallia recedens

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Taylor) Arnold 1(Taylor) A. Nordin, Savić & Tibell

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Aspicilia bohemica</b> <b>K&#246;rb.</b>, <i>Syst. lich. germ.</i> (Breslau): 162 (1855)<br><b>Koerberiella bohemica</b> <b>(K&#246;rb.) Motyka</b>, <i>Porosty (Lichenes). <b>2</b></i>, Rodzina <i>Lecanoraceae</i>. <i>Pinacisca</i>, <i>Lecidorina</i>, <i>Urceolaria</i>, <i>Semilecanora</i>, <i>Paraplacodium</i>, <i>Koerberiella</i>, <i>Lecidora</i>, <i>Pseudoplacodium</i>, <i>Tephromela</i> (Lublin): 402 (1996)<br><b>Lecanora bohemica</b> <b>(K&#246;rb.) H. Magn.</b>, <i>K. svenska Vetensk-Akad. Handl.</i>, ser. 3 <b>17</b>(no. 5): 32 (1939)<br><b>Lecanora recedens</b> <b>(Taylor) Nyl.</b>, <i>Bull. Soc. bot. Fr.</i> <b>25</b>: 421 (1878)<br><b>Lecidea recedens</b> <b>Taylor</b>, in Mackay, <i>Fl. Hibern.</i> <b>2</b>: 117 (1836) 1<b>Aspicilia bohemica</b> <b>K&#246;rb.</b>, <i>Syst. lich. germ.</i> (Breslau): 162 (1855)<br><b>Aspicilia cinerea var. recedens</b> <b>(Taylor) Boistel</b>, <i>Nouv. Flore Lich.</i>, Edn 2: 145 (1903)<br><b>Aspicilia recedens</b> <b>(Taylor) Arnold</b>, <i>Verh. zool.-bot. Ges. Wien</i> <b>46</b>: 107 (1896)<br><b>Aspicilia recedens</b> <b>(Taylor) Arnold</b>, <i>Verh. zool.-bot. Ges. Wien</i> <b>46</b>: 107 (1896) <b><font color='#0000FF'>var. recedens</font></b><br><b>Koerberiella bohemica</b> <b>(K&#246;rb.) Motyka</b>, <i>Porosty (Lichenes). <b>2</b></i>, Rodzina <i>Lecanoraceae</i>. <i>Pinacisca</i>, <i>Lecidorina</i>, <i>Urceolaria</i>, <i>Semilecanora</i>, <i>Paraplacodium</i>, <i>Koerberiella</i>, <i>Lecidora</i>, <i>Pseudoplacodium</i>, <i>Tephromela</i> (Lublin): 402 (1996)<br><b>Lecanora badia var. bohemica</b> <b>(K&#246;rb.) Kremp.</b>, <i>Denkschr. Kgl. Bayer. Bot. Ges.</i>, Abt. 2 <b>4</b>: 148 (1861)<br><b>Lecanora bohemica</b> <b>(K&#246;rb.) H. Magn.</b>, <i>K. svenska Vetensk-Akad. Handl.</i>, ser. 3 <b>17</b>(no. 5): 32 (1939)<br><b>Lecanora bohemica</b> <b>(K&#246;rb.) H. Magn.</b>, <i>K. svenska Vetensk-Akad. Handl.</i>, ser. 3 <b>17</b>(no. 5): 32 (1939) <b><font color='#0000FF'>var. bohemica</font></b><br><b>Lecanora recedens</b> <b>(Taylor) Nyl.</b>, <i>Bull. Soc. bot. Fr.</i> <b>25</b>: 421 (1879) [1878]<br><b>Lecanora recedens</b> <b>(Taylor) Nyl.</b>, <i>Bull. Soc. bot. Fr.</i> <b>25</b>: 421 (1879) [1878] <b><font color='#0000FF'>f. recedens</font></b><br><b>Lecanora recedens</b> <b>(Taylor) Nyl.</b>, <i>Bull. Soc. bot. Fr.</i> <b>25</b>: 421 (1879) [1878] <b><font color='#0000FF'>var. recedens</font></b><br><b>Lecidea recedens</b> <b>Taylor</b>, in Mackay, <i>Fl. Hibern.</i> <b>2</b>: 117 (1836)

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Thallus: kôrovitý, hlboko popraskaný, areoly 2-2,5 mm, trhliny hlboké, tmavo modro šedá Apothecia: veľmi početné, nahustené, 0,3-1 mm, až 6 na areole, disky čierne Reakcie: K-, Pd- Substrát: kremičité skaly Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.habitas.org.uk/lichenireland/species.asp?item=18202 http://fungi.myspecies.info/all-fungi/lobothallia-recedens

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1377717 1518065


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 09.02.2013 15:46

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1misnička odstálá


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 19.01.2013 18:31

manovník

Aspicilia recedens (Taylor) Arnold