Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Aspicilia candida »

História popisu - Aspicilia candida

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 03.08.2017 22:10

Význam:

Old VersionNew Version
1NT potenciálne ohrozený (Near threatened) 1Lišajník NT potenciálne ohrozený (Near threatened)


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 28.06.2017 19:23

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Aspicilia polychroma var. candida</b> <b>Anzi</b>, <i>Cat. Lich. Sondr.</i>: 59 (1860) 1<b>Aspicilia candida</b> <b>(Anzi) Hue</b>, <i>Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat.</i>, Paris, 5 s&#233;r. <b>2</b>: 64 (1912) [1910] <b><font color='#0000FF'>var. candida</font></b><br><b>Aspicilia polychroma var. candida</b> <b>Anzi</b>, <i>Cat. Lich. Sondr.</i>: 59 (1860)<br><b>Lecanora candida</b> <b>(Anzi) Nyl.</b>, in Stizenberger, <i>Ber. T&#228;t. St Gall. naturw. Ges.</i>: 380 (1882) [1880-81]<br><b>Lecanora candida</b> <b>(Anzi) Nyl.</b>, in Stizenberger, <i>Ber. T&#228;t. St Gall. naturw. Ges.</i>: 380 (1882) [1880-81] <b><font color='#0000FF'>f. candida</font></b><br><b>Lecanora candida</b> <b>(Anzi) Nyl.</b>, in Stizenberger, <i>Ber. T&#228;t. St Gall. naturw. Ges.</i>: 380 (1882) [1880-81] <b><font color='#0000FF'>var. candida</font></b>

Význam:

Old VersionNew Version
1 1NT potenciálne ohrozený (Near threatened)

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Thallus: kôrovitý, kompaktný, niekedy popraskaný na areoly, biely až modrasto šedý, +- pomúčený Prothallus: niekedy čierny ohraničuje stielku Apothecia: spočiatku zanorené 0,2-0,8 mm, neskôr kráterovité s konkávnymi nepravidelnými čiernymi diskami, často pomúčenými Reakcie: C-, K-, okraj apothecií K+ žltohnedá Substrát: zvislé alebo šikmé vápencové steny, dobre osvetlené Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.afl-lichenologie.fr/Photos_AFL/Photos_AFL_A/Textes_A2/Aspicilia_candida.htm http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=53646


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 09.02.2013 15:33

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1misnička


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 19.01.2013 18:31

manovník

Aspicilia candida (Anzi) Hue