Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Arthonia tenellula »

História popisu - Arthonia tenellula

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 14.08.2017 17:24

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Allarthonia tenellula (Nyl.) B. de Lesd., (1910) Allarthonia tenellula f. tenellula (Nyl.) B. de Lesd., (1910) Arthonia exilis var. tenellula (Nyl.) Vain., Meddn Soc. Fauna Flora fenn. 10: 161 (1883) Coniangium patellulatum f. tenellulum (Nyl.) Arnold, Flora, Regensburg 53: 481 (1870)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1376889 10


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 14.08.2017 17:23

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1artónia

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1artonie

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Arthonia tenellula  1Arthonia tenellula

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník EX vyhynulý (extinct)

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Substrát: hladká kôra a drevo listnáčov Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://dryades.units.it/italic/index.php?procedure=taxonpage&num=166 http://eol.org/pages/6413306/hierarchy_entries/35768848/overview http://mycoportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=101545 http://botany.tsu.ru/lichenology/index.php?id=page&lid=A&uid=82

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1376889


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 19.01.2013 18:31

Arthonia tenellula  Nyl.