Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Arthonia punctiformis »

História popisu - Arthonia punctiformis

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 14.08.2017 17:19

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1artónia bodkovaná

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1artonie tečkovitá

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Arthonia punctiformis  1Arthonia punctiformis

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<br><b>Arthonia insinuata</b> <b>Stirt.</b>, <i>Trans. Glasgow Soc. Fld Nat.</i> <b>4</b>: 89 (1876)<br><b>Arthonia melantera</b> <b>Ach.</b>, <i>K. Vetensk-Acad. Nya Handl.</i> <b>29</b>: 131 (1808)<br><b>Arthonia obscura var. melantera</b> <b>(Ach.) Ach.</b>, <i>Syn. meth. lich.</i> (Lund): 7 (1814)<br><b>Arthonia punctiformis f. melantera</b> <b>(Ach.) Leight.</b>, <i>Lich.-Fl. Great Brit.</i>: 396 (1871)<br><br><br><b>Mycarthonia punctiformis</b> <b>(Ach.) Petr.</b>, <i>Sydowia</i> <b>7</b>(1-4): 28 (1953)<br><b>Opegrapha microscopica</b> <b>Sm.</b>, in Smith &amp; Sowerby, <i>Engl. Bot.</i> <b>27</b>: tab. 1911 (1808)

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník CR kriticky ohrozený (critically endangered)

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Thallus: kôrovitý, tenký, obvykle zanorený, biely Prothallus: chýba Apothecia: roztrúsené, oblé až čiarkovité, 0,2-1,2 mm, čierne bez pruiny, obvykle zanorené Reakcie: negatívne Substrát: hladká kôra, široké spektrum listnatých drevín, na tenkých konárikoch Podobná Arthonia radiata Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=52474 http://lichenportal.org/imglib/lichens/WIS/201404/Arthonia_punctiformis_Mad.jpg http://fungi.myspecies.info/all-fungi/arthonia-punctiformis http://www.lichensmaritimes.org/index.php?task=fiche&lichen=622&lang=en

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1241025


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 19.01.2013 18:31

Arthonia punctiformis  Ach.