Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Ascocoryne albida »

História popisu - Ascocoryne albida

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Adam Polhorský
Dátum: 02.10.2018 18:32

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Ascocoryne solitaria 1Ascocoryne albida

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Rehm) Dennis 1(Berk.) Seifert

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Ascocoryne solitaria</b> <b>(Rehm) Dennis</b>, <i>Kew Bull.</i> <b>25</b>(2): 343 (1971)<br><b>Coryne albida</b> <b>(Berk.) Korf &amp; Cand.</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>90</b>(3): 214 (1974)<br><b>Coryne solitaria</b> <b>Rehm</b>, <i>Rabenh. Krypt.-Fl.</i>, Edn 2 (Leipzig) <b>1.3</b>(lief. 34): 488 (1891) [1896]<br><b>Didymocoryne solitaria</b> <b>(Rehm) Sacc. &amp; Trotter</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>22</b>: 730 (1913)<br><b>Endostilbum albidum</b> <b>(Berk.) D.A. Reid</b>, <i>Trans. Br. mycol. Soc.</i> <b>55</b>(3): 413 (1970)<br><b>Tubercularia albida</b> <b>Berk.</b>, in Smith, <i>Engl. Fl.</i>, Fungi (Edn 2) (London) <b>5</b>(2): 354 (1836)

Výskyt do:

Old VersionNew Version
110 12

Klobúk:

Old VersionNew Version
1plodničky 2-5 mm, turbinátne, svetlé s nádychom do ružova 1

Význam:

Old VersionNew Version
1na drobných konárikoch a korienkoch jelší 1

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Prvý nález na Slovensku 1

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
10 1808792


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 28.11.2012 13:59

Klobúk:

Old VersionNew Version
1plodničky 2-5 mm, turbinátme, svetlé s nádychom do ružova 1plodničky 2-5 mm, turbinátne, svetlé s nádychom do ružova


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 28.11.2012 13:58

Klobúk:

Old VersionNew Version
1plopničky 2-5 mm, turbinátme, svetlé s nádychom do ružova 1plodničky 2-5 mm, turbinátme, svetlé s nádychom do ružova


Úvodné znenie

Publikoval: Stanislav Glejdura
Dátum: 27.11.2012 10:31

Vrtidlovka belavá

Ascocoryne solitaria (Rehm) Dennis


Výskyt: VIII. - X.

Klobúk/Plodnica:

plopničky 2-5 mm, turbinátme, svetlé s nádychom do ružova

Význam:

na drobných konárikoch a korienkoch jelší

Poznámka / Zaujímavosti:

Prvý nález na Slovensku