Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Centunculus minimus »

História popisu - Centunculus minimus

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 20.11.2012 12:23

Význam:

Old VersionNew Version
1Kriticky ohrožený taxon (CR), na Slovensku i v ČR (C1t). 1Kriticky ohrožený taxon na Slovensku (CR), i v ČR (C1t).


Úvodné znenie

Publikoval: Jiří Valíček
Dátum: 20.11.2012 12:22

drobček najmenší

Centunculus minimus L.
drobýšek nejmenší

Vzácna huba
Výskyt: IV. - IX.

Výskyt:

Obnažená dna rybníků, písčité břehy, příkopy a vlhké písčiny na polích a úhorech, vyhýbá se vápencovému podkladu.
Na Slovensku rozšířen hlavně v nížinách (Záhorská, Podunajská, Východoslovenská) a v Bukovských vrších. V Čechách zejména v rybničních pánvích.

Význam:

Kriticky ohrožený taxon (CR), na Slovensku i v ČR (C1t).