Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Xerocomellus marekii »

História popisu - Xerocomellus marekii

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Ing. Pete Nouzovský
Dátum: 13.07.2016 01:20

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 16

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 16

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 19

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1 1X. porosporus, X. armeniacus, X. fennicus, X. ripariellus, X. rubellus, X. pruinatus

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1macro


Zmeny urobil: Vladimír Kunca
Dátum: 02.11.2012 10:51

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1V listnatých lesoch hlavne pod dubmi.


Zmeny urobil: Vladimír Kunca
Dátum: 02.11.2012 10:46

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1Suchohríb Marekov

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Hřib Markův


Úvodné znenie

Publikoval: Vladimír Kunca
Dátum: 02.11.2012 10:42

Xerocomellus marekii (Šutara & Skála) Šutara (2008)