Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Geopora tenuis »

História popisu - Geopora tenuis

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Úvodné znenie

Publikoval: Stanislav Glejdura
Dátum: 19.10.2012 15:29

hrobnička

Geopora tenuis (Fuckel) T. Schumach


Výskyt: VI. - XI.

Klobúk/Plodnica:

plodničky do 2 cm široké

Výskyt:

piesčité pôdy pod rôznymi drevinami

Poznámka / Zaujímavosti:

pre svoju malú veľkosť ľahko zameniteľné s rodom Trichophaea