Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Otidea apophysata »

História popisu - Otidea apophysata

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Úvodné znenie

Publikoval: Stanislav Glejdura
Dátum: 16.09.2012 21:52

Uško čiaškovité

Otidea apophysata (Cooke et W. Phillips) Sacc.


Výskyt: VI. - X.

Klobúk/Plodnica:

Plodnice majú pravidelný čiaškovitý tvar.

Hlúbik:

Bez hlúbika.

Výtrusný prach:

Výtrusy pomerne veľké, okolo 23 mikrom. dlhé.
Parafýzy na vrchole silno pokrútené a vetvené, resp. s výrastkami.

Výskyt:

Pravdepodobne hlavne v ihličnatých ale aj v listnatých lespch.

Význam:

Veľmi vzácny druh