Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Russula pascua »

História popisu - Russula pascua

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Slavo Židek
Dátum: 06.09.2012 00:19

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1plávka 1plávka alpská

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1holubinka

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 13

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 17

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 19

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1kl. 15 - 40 mm, mladé plodnice sú väčšinou tlmeno červené, vínovo červené, postupne blednúce do žlto_okrovo_hnedých a niekedy naolivovelých odtieňov

Plodná časť:

Old VersionNew Version
1 1lupene smotanové, potom maslové až zažltnuté, stredne husté, zväčša priame

Hlúbik:

Old VersionNew Version
1 1kratší ako priemer kl. 7-12 x 8 - 12 mm, belavý až smotanový, náchylný na žltohnednutie hlavne od bázy, valcovitý a k báze až kyjovito zhrubnutý

Dužina:

Old VersionNew Version
1 1biela až smotanová, náchylná na žltohnednutie, krehká

Makrochemické reakcie:

Old VersionNew Version
1 1FeSO4 - zelenomodrá

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1vysokohorský alpský druh z okruhu R.xerampelina, rastúci od pásma kosodreviny v spoločnosti Dryas octopetala alebo plazivých alpských vŕb.

Význam:

Old VersionNew Version
1 1nejedlá miniatúrna a v našich vysokohorkých biotopoch vzácna plávka

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1francúzke zdroje uvádzajú túto plávku ako bežný druh vysokohorských lúk


Zmeny urobil: Slavo Židek
Dátum: 05.09.2012 10:14

Český názov:

Old VersionNew Version
1holubinka krémovoliláková 1

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Russula lilacinocremea 1Russula pascua

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1Romagn. ex Bidaud, Moënne-Locc. & Reumaux 1(F.H. Møller & Jul. Schäff.) Kühner

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<br><b>Russula xerampelina var. pascua</b> <b>F.H. M&#248;ller &amp; Jul. Sch&#228;ff.</b>, <i>Annls mycol.</i> <b>38</b>(2/4): 332 (1940)

Kvalita:

Old VersionNew Version
12 1

Výskyt od:

Old VersionNew Version
16 1

Výskyt do:

Old VersionNew Version
19 1

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
10 1322947


Zmeny urobil: Slavo Židek
Dátum: 03.09.2012 13:38

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Romagn. ex Bidaud, Moënne-Locc. & Reumaux


Úvodné znenie

Publikoval: Slavo Židek
Dátum: 03.09.2012 13:37

plávka

Russula lilacinocremea
holubinka krémovoliláková

Jedlá huba
Výskyt: VI. - IX.