Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Russula amoenipes »

História popisu - Russula amoenipes

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Slavo Židek
Dátum: 24.02.2015 05:00

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1Romagn. 1(Romagn. ex Bon) Bidaud, Moënne-Locc. & Reumaux

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Russula xerampelina var. amoenipes</b> <b>Bon</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>18</b>(no. 69): 36 (1987) 1<b>Russula amoenipes</b> <b>Romagn.</b>, <i>Russules d'Europe Afr. Nord</i> (Bordas): 687 (1967)<br><b>Russula xerampelina var. amoenipes</b> <b>Romagn. ex Bon</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>18</b>(no. 69): 36 (1987)

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 12

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 17

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 110

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1micro

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1373263 1445359


Zmeny urobil: Slavo Židek
Dátum: 12.04.2013 11:04

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1holubinka

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Romagn. ex Bon) Bidaud, Moënne-Locc. & Reumaux 1Romagn.

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1445359 1373263


Zmeny urobil: Slavo Židek
Dátum: 05.09.2012 10:35

Český názov:

Old VersionNew Version
1holubinka sametová 1

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Russula amoenoides 1Russula amoenipes

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1Romagn. 1(Romagn. ex Bon) Bidaud, Moënne-Locc. & Reumaux

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Russula xerampelina var. amoenipes</b> <b>Bon</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>18</b>(no. 69): 36 (1987)

Kvalita:

Old VersionNew Version
12 1

Výskyt od:

Old VersionNew Version
17 1

Výskyt do:

Old VersionNew Version
19 1

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
10 1445359


Úvodné znenie

Publikoval: Slavo Židek
Dátum: 03.09.2012 11:35

plávka

Russula amoenoides Romagn.
holubinka sametová

Jedlá huba
Výskyt: VII. - IX.