Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Pilosella piloselloides »

História popisu - Pilosella piloselloides

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Úvodné znenie

Publikoval: Jiří Kameníček
Dátum: 07.08.2012 18:57

chlpánik úzkolistý

Pilosella piloselloides (Vill.) Soják
jestřábník úzkolistý


Výskyt: V. - VIII.

Klobúk/Plodnica:

Rostliny bez flagel, lodyžní listy 2, úzce kopinaté, nikdy zřasené ani na vrcholu žláznaté, lodyha přímá, téměř lysá,80cm vysoká, podélně rýhovaná, listy celokrajné, na rubu, na střední žilce a na okraji s ojedinělými tužšími světlými chlupy.
Převzato Květena ČR a Klíč ke květeně ČR

Výskyt:

Travnaté a kamenité svahy, okraje komunikací a jiná antropicky ovlivněná stanoviště.