Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Rumex hydrolapathum »

História popisu - Rumex hydrolapathum

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 05.12.2015 09:24

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Rumex hydrolapathum Huds. 1Rumex hydrolapathum


Úvodné znenie

Publikoval: Jiří Kameníček
Dátum: 03.08.2012 08:47

štiavec konský

Rumex hydrolapathum Huds. Huds.
šťovík koňský


Výskyt: VII. - VIII.

Klobúk/Plodnica:

Přízemní listy ploché, na bázi klínovité, 50-100cm dlouhé, široce trojúhelníkové.
Převzato Klíč ke květeně

Výskyt:

Břehy větších řek a jejich tůní