Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Cortinarius alnetorum »

História popisu - Cortinarius alnetorum

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavol Kešeľák
Dátum: 31.01.2014 10:08

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<br><br><b>Hydrocybe alnetorum</b> <b>(Velen.) M.M. Moser</b>, in Gams, <i>Kl. Krypt.-Fl. Mitteleuropa - Die Bl&#228;tter- und Baupilze (Agaricales und Gastromycetes)</i> (Stuttgart) <b>2</b>: 167 (1953)<br><b>Telamonia alnetorum</b> <b>Velen.</b>, <i>&#268;esk&#233; Houby</i> <b>3</b>: 452 (1921) 1<b>Agaricus iliopodius</b> <b>Bull.</b>, <i>Herb. Fr.</i> <b>13</b>: tab. 583 (1793)<br><br><b>Cortinarius alnetorum</b> <b>(Velen.) M.M. Moser</b>, in Gams, <i>Kl. Krypt.-Fl.</i>, Edn 3 (Stuttgart) <b>2b/2</b>: 336 (1967) <b><font color='#0000FF'>f. alnetorum</font></b><br><b>Cortinarius alnetorum f. iliopodius</b> <b>(Bull.) A. de Haan &amp; Volders</b>, in Haan, Volders, Gelderblom &amp; Walleyn, <i>Sterbeeckia</i> <b>24</b>: 31 (2004)<br><br><b>Cortinarius iliopodius</b> <b>(Bull.) Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 301 (1838) [1836-1838]<br><b>Hydrocybe alnetorum</b> <b>(Velen.) M.M. Moser</b>, in Gams, <i>Kl. Krypt.-Fl. Mitteleuropa - Die Bl&#228;tter- und Baupilze (Agaricales und Gastromycetes)</i> (Stuttgart) <b>2</b>: 167 (1953)<br><b>Hydrocybe iliopodia</b> <b>(Bull.) M.M. Moser</b>, in Gams, <i>Kl. Krypt.-Fl. Mitteleuropa - Die Bl&#228;tter- und Baupilze (Agaricales und Gastromycetes)</i> (Stuttgart) <b>2</b>: 168 (1953)<br><b>Telamonia alnetorum</b> <b>Velen.</b>, <i>&#268;esk&#233; Houby</i> <b>3</b>: 452 (1921)<br><b>Telamonia iliopodia</b> <b>(Bull.) W&#252;nsche</b>, <i>Die Pilze</i>: 122 (1877)

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Akceptovaný vedecký názov. 1

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1micro


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 18.12.2012 22:29

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Velen.) M.M. Moser 1967 1(Velen.) M.M. Moser

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Agaricus iliopodius; Agaricus iliopodius Bull. 1793; Cortinarius iliopodius; Cortinarius iliopodius (Bull.) Fr. 1838; Hydrocybe alnetorum (Velen.) M.M. Moser 1953; Hydrocybe iliopodia (Bull.) M.M. Moser 1953; Telamonia alnetorum Velen. 1921; 1<br><br><b>Hydrocybe alnetorum</b> <b>(Velen.) M.M. Moser</b>, in Gams, <i>Kl. Krypt.-Fl. Mitteleuropa - Die Bl&#228;tter- und Baupilze (Agaricales und Gastromycetes)</i> (Stuttgart) <b>2</b>: 167 (1953)<br><b>Telamonia alnetorum</b> <b>Velen.</b>, <i>&#268;esk&#233; Houby</i> <b>3</b>: 452 (1921)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1328977


Zmeny urobil: Ing. Milan Zelenay
Dátum: 27.04.2007 13:49

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1pavučinec olšový

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Velen.) M.M. Moser 1967

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Agaricus iliopodius; Agaricus iliopodius Bull. 1793; Cortinarius iliopodius; Cortinarius iliopodius (Bull.) Fr. 1838; Hydrocybe alnetorum (Velen.) M.M. Moser 1953; Hydrocybe iliopodia (Bull.) M.M. Moser 1953; Telamonia alnetorum Velen. 1921;

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 13

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 18

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 111

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Akceptovaný vedecký názov.


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 22.01.2002 00:00

Pavučinovec hnedastosivý

Cortinarius alnetorum