Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Raphanus raphanistrum »

História popisu - Raphanus raphanistrum

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 04.07.2015 18:09

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1Eruca sativa 1{13614}


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 31.12.2014 11:47

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1 1Eruca sativa


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 27.05.2012 18:03

Klobúk:

Old VersionNew Version
1Lodyha 30 - 50 cm vysoká, květy čtyřčetné s bílou nebo světle žlutou korunou s přitisklými kališními lístky. Plody jsou struky zaškrcené kolem každého semene. 1Lodyha 30 - 50 cm vysoká, lodyžní listy lyrovité nebo kopinaté, květy čtyřčetné s bílou nebo světle žlutou korunou s přitisklými kališními lístky. Plody jsou struky zaškrcené kolem každého semene.


Úvodné znenie

Publikoval: Jiří Valíček
Dátum: 27.05.2012 18:02

reďkev ohnicová

Raphanus raphanistrum L.
ředkev ohnice


Výskyt: V. - IX.

Klobúk/Plodnica:

Lodyha 30 - 50 cm vysoká, květy čtyřčetné s bílou nebo světle žlutou korunou s přitisklými kališními lístky. Plody jsou struky zaškrcené kolem každého semene.

Výskyt:

Pole, zahrady, úhory, polní cesty a jiná antropicky ovlivněná stanoviště.
Široce rozšířený druh, zejména v jižní a střední Evropě.

Význam:

Nepříliš nebezpečný ale poměrně běžný polní plevel.

Poznámka / Zaujímavosti:

Semena se používala jako náhražka hořčice a v lidovém léčitelství.