Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Umbilicaria sp. »

História popisu - Umbilicaria sp.

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 09.08.2017 21:53

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1Hoffm. 1

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
15666 10


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 19.06.2017 21:14

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Umbilicaria 1Umbilicaria sp.


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 20.05.2012 22:27

Poznámka:

Old VersionNew Version
1lišajník 1bez bližšieho určenia druhu


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 20.05.2012 22:26

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1pupkovka


Úvodné znenie

Publikoval: Jozef Oboňa
Dátum: 20.05.2012 22:25

pupkovka

Umbilicaria Hoffm.


Poznámka / Zaujímavosti:

lišajník