Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Salix myrtilloides »

História popisu - Salix myrtilloides

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 03.04.2013 10:02

Cena:

Old VersionNew Version
1 10

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Především evropský druh. Vyskytuje se zejména v severovýchodní Evropě a zasahuje do Evropy střední. Dále pak v severní polovině Asie, zejména v lemu severní Sibiře. U nás roste pouze na 2 lokalitách ve Slavkovském lese (Prameny, Čistá), na jedné lokalitě v Železných horách (Trhová Kamenice) a v Českém lese (Nové Domky). Taxon rostl v Česku na daleko více místech, na všech však vyhynul. Zároveň jsou mnohé historické údaje taxonomicky mylné. Obdobný stav s úbytkem lokalit je v celé střední Evropě, kde je druh dnes téměř na pokraji vyhynutí. Na Slovensku je v současnosti známá již pouze jedna lokalita z oblasti Horní Oravy. 1Roste na zrašelinělých a rašelinných půdách se stagnující vodou v otevřeném a dřevinami nezapojeném keřovém patru. Především evropský druh. Vyskytuje se zejména v severovýchodní Evropě a zasahuje do Evropy střední. Dále pak v severní polovině Asie, zejména v lemu severní Sibiře. U nás roste pouze na 2 lokalitách ve Slavkovském lese (Prameny, Čistá), na jedné lokalitě v Železných horách (Trhová Kamenice) a v Českém lese (Nové Domky). Taxon rostl v Česku na daleko více místech, na všech však vyhynul. Zároveň jsou mnohé historické údaje taxonomicky mylné. Obdobný stav s úbytkem lokalit je v celé střední Evropě, kde je druh dnes téměř na pokraji vyhynutí. Na Slovensku je v současnosti známá již pouze jedna lokalita z oblasti Horní Oravy.

Význam:

Old VersionNew Version
1Roste na zrašelinělých a rašelinných půdách se stagnující vodou v otevřeném a dřevinami nezapojeném keřovém patru. 1U nás je taxon zařazen v Červeném seznamu mezi druhy kriticky ohrožené (C1b) a ve stejné kategorii je chráněn zákonem (§1). Na Slovensku je zákonem chráněná a zároveň zařazena jako kriticky ohrožená (CR) v Červeném zoznamu ohrozených rastlín Slovenska.

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Ohrožení ve střední Evropě spočívá v horší stabilitě malých populací a v možném křížení s vrbou ušatou (Salix aurita). U nás je taxon zařazen v Červeném seznamu mezi druhy kriticky ohrožené (C1) a ve stejné kategorii je chráněn zákonem (§1). Na Slovensku je zákonem chráněná a zároveň zařazena jako kriticky ohrožená v Červeném zoznamu ohrozených rastlín Slovenska. Zdroj popisu:http://botany.cz/cs/salix-myrtilloides/ 1Ohrožení ve střední Evropě spočívá v horší stabilitě malých populací a v možném křížení s vrbou ušatou (Salix aurita). Zdroj popisu:http://botany.cz/cs/salix-myrtilloides/


Úvodné znenie

Publikoval: Pavel Brůžek
Dátum: 15.05.2012 20:20

vŕba čučoriedkovitá

Salix myrtilloides L.
vrba borůvkovitá

Chránená huba
Výskyt: V. - VI.

Klobúk/Plodnica:

Nízký keř dorůstající maximálně 80 cm výšky, bývá často hustě vystoupavě rostlý. Jednotlivé přímé větve málo větvené. Listy připomínají borůvkové nebo vlochyňové listy, jsou celokrajné protáhle oválné, asi 2 cm dlouhé, s vyniklou žilnatinou. Jehnědy válcovité. Kvete v květnu.

Výskyt:

Především evropský druh. Vyskytuje se zejména v severovýchodní Evropě a zasahuje do Evropy střední. Dále pak v severní polovině Asie, zejména v lemu severní Sibiře. U nás roste pouze na 2 lokalitách ve Slavkovském lese (Prameny, Čistá), na jedné lokalitě v Železných horách (Trhová Kamenice) a v Českém lese (Nové Domky). Taxon rostl v Česku na daleko více místech, na všech však vyhynul. Zároveň jsou mnohé historické údaje taxonomicky mylné. Obdobný stav s úbytkem lokalit je v celé střední Evropě, kde je druh dnes téměř na pokraji vyhynutí. Na Slovensku je v současnosti známá již pouze jedna lokalita z oblasti Horní Oravy.

Význam:

Roste na zrašelinělých a rašelinných půdách se stagnující vodou v otevřeném a dřevinami nezapojeném keřovém patru.

Poznámka / Zaujímavosti:

Ohrožení ve střední Evropě spočívá v horší stabilitě malých populací a v možném křížení s vrbou ušatou (Salix aurita). U nás je taxon zařazen v Červeném seznamu mezi druhy kriticky ohrožené (C1) a ve stejné kategorii je chráněn zákonem (§1). Na Slovensku je zákonem chráněná a zároveň zařazena jako kriticky ohrožená v Červeném zoznamu ohrozených rastlín Slovenska.
Zdroj popisu:http://botany.cz/cs/salix-myrtilloides/