Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Lachnellula calyciformis »

História popisu - Lachnellula calyciformis

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 24.01.2014 11:14

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1micro


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 06.04.2012 13:10

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1vlnuška


Úvodné znenie

Publikoval: Paľo °
Dátum: 06.04.2012 13:10

Lachnellula calyciformis (Willd.) Dharne