Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Jafnea semitosta »

História popisu - Jafnea semitosta

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Úvodné znenie

Publikoval: Stanislav Glejdura
Dátum: 21.03.2012 09:41

jafnea

Jafnea semitosta (Berk. et M. A. Curtis) Korf


Výskyt: IX. - X.

Klobúk/Plodnica:

Plodnice 3-20 cm, z vonku chĺpkaté.

Hlúbik:

Výtrusný prach:

výtrusy vretenovité, do 30 mikrom. dlhé, ornamentované nepravidnými až amébovitými bradavičkami.

Výskyt:

teplé listnaté lesy.

Poznámka / Zaujímavosti:

3 nález v Európe.