Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Neottiella albocincta »

História popisu - Neottiella albocincta

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Stanislav Glejdura
Dátum: 10.03.2012 16:26

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Neottiella catharinea 1Neottiella albocincta


Úvodné znenie

Publikoval: Stanislav Glejdura
Dátum: 10.03.2012 16:19

neotielka

Neottiella catharinea (Berk. et M. A. Curtis) Sacc.


Výskyt: VI. - IX.

Výtrusný prach:

výtrusy elipsovité, hrubšie sieťovito ornamentované

Výskyt:

medzi machmi