Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Orobanche mayeri »

História popisu - Orobanche mayeri

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 07.09.2015 11:11

Význam:

Old VersionNew Version
1Na Slovensku ohrožený taxon v kategorii zranitelný (NT). 1Na Slovensku ohrožený taxon v kategorii zranitelný (VU).


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 07.09.2015 11:10

Význam:

Old VersionNew Version
1Na Slovensku potenciálně zranitelný taxon (NT). 1Na Slovensku ohrožený taxon v kategorii zranitelný (NT).


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 17.06.2013 12:05

Význam:

Old VersionNew Version
1Na Slovensku menej ohrozený, zriedkavý druh (LRr). 1Na Slovensku potenciálně zranitelný taxon (NT).


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 23.02.2013 14:00

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Suess. et Ronniger) Bertsch

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Orobanche alsatica subsp. mayeri (Suess. et Ronniger) Kreutz; Orobanche alsatica var. mayeri Suess. et Ronniger;

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 23.02.2013 13:58

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Suess. et Ronniger) Bertsch 1

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Orobanche alsatica subsp. mayeri (Suess. et Ronniger) Kreutz; Orobanche alsatica var. mayeri Suess. et Ronniger; 1

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
10 1


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 30.11.2012 12:52

Klobúk:

Old VersionNew Version
1Statná bylina se žlutou lodyhou, světle hnědými až narůžovělými květy se žlutými bliznami. Vzhledově se podobá na druh {8672}, roste však na jiných biotopech. 1Statná bylina se žlutou lodyhou, světle hnědými až narůžovělými květy se žlutými bliznami.

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1 1Vzhledově se podobá na druh {8672}, roste však na jiných biotopech.

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 11.01.2012 14:10

Klobúk:

Old VersionNew Version
1Statná bylina se žlutou lodyhou, světle hnědými až narůžovělými květy se žlutými bliznami. Vzhledově se podobá na druh Orobanche flava, roste však na jiných biotopech. 1Statná bylina se žlutou lodyhou, světle hnědými až narůžovělými květy se žlutými bliznami. Vzhledově se podobá na druh {8672}, roste však na jiných biotopech.


Úvodné znenie

Publikoval: Jiří Valíček
Dátum: 11.01.2012 14:08

záraza lazerníková

Orobanche mayeri (Suess. et Ronniger) Bertsch
záraza

Vzácna huba
Výskyt: VI. - VIII.

Klobúk/Plodnica:

Statná bylina se žlutou lodyhou, světle hnědými až narůžovělými květy se žlutými bliznami. Vzhledově se podobá na druh Orobanche flava, roste však na jiných biotopech.

Výskyt:

Vyskytuje se na výslunných suchých travnatých svazích, v křovinách a na skalách, zejména na vápencovém podkladu v horách a podhorských polohách.
Ve střední Evropě byl její výskyt potvrzen pouze na několika lokalitách v Německu, v Polsku a Rumunsku, na Slovensku je hojnější, zejména v oblasti západních Karpat (Orava, Nízké Tatry, Pieniny).

Význam:

Na Slovensku menej ohrozený, zriedkavý druh (LRr).

Poznámka / Zaujímavosti:

Parazituje pouze na druhu {10216}.
Dosud málo prozkoumaný druh z komplexu Orobanche alsatica agg.