Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Oligoporus alni »

História popisu - Oligoporus alni

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 10.10.2017 11:42

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Postia alni 1Oligoporus alni

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1Niemelä & Vampola 1(Niemelä & Vampola) Piątek

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Oligoporus alni (Niemelä & Vampola) Piatek 2003  1<b>Postia alni</b> <b>Niemel&#228; &amp; Vampola</b>, <i>Karstenia</i> <b>41</b>(1): 7 (2001)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
10 1371004


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 28.10.2012 09:56

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1micro 1


Zmeny urobil: Vladimír Kunca
Dátum: 29.02.2012 13:13

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1tvarohovník 1šťavnatec jelšový

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Vampola: Roste na širokém spektru listnáčů, nejčastěji na olších, topolech, jasanech a buku.

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Vampola: Nálezy modravě zabarvených plodnic na listnáčích patří jiným druhům. V lužních lesích v nížinách je to většinou Postia subcaesia (A. David) Jülich - (bělochoroš lužní) - který má bělavé a na povrchu klobouku chlupaté plodnice a rourky na spodní straně klobouku s modravým odstínem. Na listnáčích od nížin do hor pak roste Postia alni Niemelä et Vampola (bělochoroš drobný, šťavnatec jelšový). Tento druh je jakýmsi přechodem mezi Postia caesia a P. subcaesia. Ve starších houbařských atlasech není uváděn, neboť byl jako nový druh pro vědu popsán teprve nedávno (v roce 2001). Roste na širokém spektru listnáčů, nejčastěji na olších, topolech, jasanech a buku. Všechny tyto tři druhy bělochorošů s modravě zabarveným výtrusným prachem lze od sebe odlišit také mikroskopicky podle tloušťky výtrusů. V případě sporných nálezů je proto dobré nalezené plodnice usušit. Mikroskopickým vyšetřením exsikátu je pak kdykoliv možné správnost terénního určení potvrdit nebo vyvrátit. Při sbírání dřevokazných hub je také dobré s plodnicí usušit i malý kousek dřeva. Kdykoliv je pak možné dodatečně ověřit i správnost určení hostitele.

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1micro

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Úvodné znenie

Publikoval: Paľo °
Dátum: 18.12.2011 23:07

tvarohovník

Postia alni Niemelä & Vampola
bělochoroš drobný