Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Haplotrichum medium »

História popisu - Haplotrichum medium

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 10.04.2012 23:46

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1je to imperfektné štádium Botryobasidium medium J. Erikss.


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 10.04.2012 23:45

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Oidium medium Hol.-Jech., Česká Mykol. 23(4): 215 (1969) 1<b>Oidium medium</b> <b>Hol.-Jech.</b>, <i>&#268;esk&#225; Mykol.</i> <b>23</b>(4): 215 (1969)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
10 1314909


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 27.02.2012 22:17

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1pavučiník prostřední

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 17.12.2011 22:23

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1haplotrichum


Úvodné znenie

Publikoval: Paľo °
Dátum: 17.12.2011 22:21

Haplotrichum medium (Hol.-Jech.) Hol.-Jech.