Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Haasiella venustissima »

História popisu - Haasiella venustissima

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Brůžek
Dátum: 14.01.2018 09:30

Český názov:

Old VersionNew Version
1Haasiella venustissima 1kalichovka půvabná


Zmeny urobil: Pavel Brůžek
Dátum: 14.01.2018 09:28

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Haasiella venustissima

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Fr.) Kotl. & Pouzar 1(Fr.) Kotl. & Pouzar ex Chiaffi & Surault

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Agaricus venustissimus</b> <b>Fr.</b>, <i>Monogr. Hymenomyc. Suec.</i> (Upsaliae) <b>2</b>(2): 289 (1863)<br><b>Clitocybe venustissima</b> <b>(Fr.) P. Karst.</b>, <i>Bidr. K&#228;nn. Finl. Nat. Folk</i> <b>32</b>: 62 (1879)<br><b>Gerronema venustissimum</b> <b>(Fr.) Singer</b>, <i>Sydowia</i> <b>15</b>(1-6): 51 (1962) [1961]<br><b>Haasiella venustissima</b> <b>(Fr.) Kotl. &amp; Pouzar</b>, <i>&#268;esk&#225; Mykol.</i> <b>20</b>: 135 (1966)<br><b>Haasiella venustissima</b> <b>(Fr.) Kotl. &amp; Pouzar ex Chiaffi &amp; Surault</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>112</b>: 127 (1996) <b><font color='#0000FF'>var. venustissima</font></b><br><b>Omphalia venustissima</b> <b>(Fr.) Qu&#233;l.</b>, <i>Enchir. fung.</i> (Paris): 21 (1886)<br><b>Omphalina venustissima</b> <b>(Fr.) M. Lange</b>, <i>Nordic Jl Bot.</i> <b>1</b>(5): 695 (1981)<br><b>Omphalina venustissima</b> <b>(Fr.) M. Lange</b>, <i>Nordic Jl Bot.</i> <b>1</b>(5): 695 (1981) <b><font color='#0000FF'>var. venustissima</font></b>

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1562276


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 04.01.2012 22:41

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Fr.) Kotl. & Pouzar 1966 1(Fr.) Kotl. & Pouzar


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Ján Červenka
Dátum: 10.12.2011 15:19

kalichovka

Haasiella venustissima (Fr.) Kotl. & Pouzar 1966

Vzácna huba

Výskyt:

Rastie na zanorených konároch a pňoch listnatých drevín, hlavne na baze (Sambucus) a orgováne (Syringa), občas aj na ihličí v smrečinách.

Význam:

Nejedlá, veľmi vzácna huba.

Poznámka / Zaujímavosti:

Druh charakterizujú 1-2-výtrusné bazídiá a absencia praciek na hýfach. Podobný druh H. splendidissima sa líši štvorvýtrusnými bazídiami a prackami na hýfach.