Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Lentaria afflata »

História popisu - Lentaria afflata

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Vladimír Kunca
Dátum: 26.09.2017 17:44

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Clavaria afflata</b> <b>Lagger</b>, <i>Flora</i>, Regensburg <b>19</b>(1): 231 (1836)<br><b>Multiclavula afflata</b> <b>(Lagger) R.H. Petersen</b>, <i>Am. Midl. Nat.</i> <b>77</b>: 211 (1967)<br><b>Stichoclavaria afflata</b> <b>(Lagger) Paechn.</b>, in Kreisel, <i>Pilzflora der Deutschen Demokratischen Republik. Basidiomycetes (Gallert-, Hut- und Bauchpilze)</i> (Jena): 229 (1987)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1299429


Úvodné znenie

Publikoval: Stano Husár
Dátum: 18.11.2011 05:56

lentária

Lentaria afflata (Lagger) Corner