Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Trichoderma spinulosum »

História popisu - Trichoderma spinulosum

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Adam Polhorský
Dátum: 20.02.2019 17:15

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Hypocrea spinulosa 1Trichoderma spinulosum

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1Fuckel 1(Fuckel) Jaklitsch & Voglmayr

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Chromocrea spinulosa</b> <b>(Fuckel) Petch ex F.T. Brooks &amp; Mathieson</b>, <i>Trans. Br. mycol. Soc.</i> <b>33</b>(3-4): 350 (1951) [1950]<br><b>Creopus spinulosus</b> <b>(Fuckel) Z. Moravec</b> [as '<i>spinulosa</i>'], <i>&#268;esk&#225; Mykol.</i> <b>10</b>(2): 88 (1956) 1<b>Chromocrea spinulosa</b> <b>(Fuckel) Petch ex F.T. Brooks &amp; Mathieson</b>, <i>Trans. Br. mycol. Soc.</i> <b>33</b>(3-4): 350 (1951) [1950]<br><b>Creopus spinulosus</b> <b>(Fuckel) Z. Moravec</b> [as '<i>spinulosa</i>'], <i>&#268;esk&#225; Mykol.</i> <b>10</b>(2): 88 (1956)<br><b>Hypocrea spinulosa</b> <b>Fuckel</b>, <i>Jb. nassau. Ver. Naturk.</i> <b>23-24</b>: 184 (1870) [1869-70]

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1micro

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1170440 1807452


Zmeny urobil: Pavel Brůžek
Dátum: 05.02.2013 20:12

Český názov:

Old VersionNew Version
1masenka 1masenka ostnitá

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Chromocrea spinulosa</b> <b>(Fuckel) Petch ex F.T. Brooks &amp; Mathieson</b>, <i>Trans. Br. mycol. Soc.</i> <b>33</b>(3-4): 350 (1951) [1950]<br><b>Creopus spinulosus</b> <b>(Fuckel) Z. Moravec</b> [as '<i>spinulosa</i>'], <i>&#268;esk&#225; Mykol.</i> <b>10</b>(2): 88 (1956)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1170440


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Ján Červenka
Dátum: 16.11.2011 00:21

ponorenec

Hypocrea spinulosa Fuckel
masenka

Nejedlá huba