Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Fuscidea kochiana »

História popisu - Fuscidea kochiana

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 09.01.2018 21:46

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1micro


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 07.08.2017 20:56

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 02.07.2017 22:14

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<br><b>Biatora interludens</b> <b>(Nyl.) Arnold</b>, (1870)<br><b>Biatora kochiana</b> <b>(Hepp) Rabenh.</b>, <i>Deutschl. Krypt.-Fl.</i> (Leipzig) <b>2</b>: 92 (1845)<br><b>Fuscidea kochiana var. albescens</b> <b>(Lamy) P. James, Poelt &amp; V. Wirth</b>, in Poelt &amp; V&#283;zda, <i>Biblthca Lichenol.</i> <b>16</b>: 157 (1981)<br><b>Lecanora mammillifera</b> <b>Stirt.</b> [as '<i>mammilifera</i>'], <i>Trans. Glasgow Soc. Fld Nat.</i> <b>4</b>: 85 (1876)<br><b>Lecidea coriacella</b> <b>Nyl.</b>, <i>Flora</i>, Jena <b>65</b>: 454 (1882)<br><b>Lecidea interludens</b> <b>Nyl.</b>, <i>Flora</i>, Jena <b>53</b>: 35 (1870)<br><b>Lecidea kochiana</b> <b>Hepp</b>, <i>Flecht.-Fl. W&#252;rzburg</i>: 61 (1824)<br><b>Lecidea kochiana var. albescens</b> <b>(Lamy) H. Magn.</b>, <i>G&#246;teborgs Kungl. Vetensk.-och Vitterh. Samh. handl.</i>, Ser. 4 <b>29</b>(no. 4): 39 (1925)<br><b>Lecidea kochiana var. coriacella</b> <b>(Nyl.) H. Magn.</b>, <i>G&#246;teborg. Vetensk.-och Vitter.-Handl.</i>, Ser. 4 <b>29</b>(no. 4): 13 (1925)<br><b>Lecidea lygaea var. albescens</b> <b>Lamy</b>, <i>Bull. Soc. bot. Fr.</i> <b>30</b>: 417 (1883)<br><b>Microlecia kochiana</b> <b>(Hepp) M. Choisy</b>, <i>Bull. mens. Soc. linn. Lyon</i> <b>18</b>: 151 (1949) 1<br><b>Biatora interludens</b> <b>(Nyl.) Arnold</b>, <i>Flora</i>, Regensburg <b>53</b>: 476 (1870)<br><b>Biatora kochiana</b> <b>(Hepp) Rabenh.</b>, <i>Deutschl. Krypt.-Fl.</i> (Leipzig) <b>2</b>: 92 (1845)<br><b>Biatora kochiana</b> <b>(Hepp) Rabenh.</b>, <i>Deutschl. Krypt.-Fl.</i> (Leipzig) <b>2</b>: 92 (1845) <b><font color='#0000FF'>f. kochiana</font></b><br><b>Biatora kochiana</b> <b>(Hepp) Rabenh.</b>, <i>Deutschl. Krypt.-Fl.</i> (Leipzig) <b>2</b>: 92 (1845) <b><font color='#0000FF'>var. kochiana</font></b><br><b>Biatora rivulosa var. kochiana</b> <b>(Hepp) Fr.</b>, <i>Lich. eur. reform.</i> (Lund): 272 (1831)<br><b>Fuscidea kochiana var. albescens</b> <b>(Lamy) P. James, Poelt &amp; V. Wirth</b>, in Poelt &amp; V&#283;zda, <i>Biblthca Lichenol.</i> <b>16</b>: 157 (1981)<br><b>Fuscidea kochiana</b> <b>(Hepp) V. Wirth &amp; V&#283;zda</b>, <i>Beitr. Naturk. Forsch. S&#252;dwestdeutschl.</i> <b>31</b>: 92 (1972) <b><font color='#0000FF'>var. kochiana</font></b><br><b>Lecanora mammillifera</b> <b>Stirt.</b> [as '<i>mammilifera</i>'], <i>Trans. Glasgow Soc. Fld Nat.</i> <b>4</b>: 85 (1876)<br><b>Lecidea coriacella</b> <b>Nyl.</b>, <i>Flora</i>, Regensburg <b>65</b>: 454 (1882)<br><b>Lecidea interludens</b> <b>Nyl.</b>, <i>Flora</i>, Regensburg <b>53</b>: 35 (1870)<br><b>Lecidea kochiana</b> <b>Hepp</b>, <i>Flecht.-Fl. W&#252;rzburg</i>: 61 (1824)<br><b>Lecidea kochiana f. arenaria</b> <b>(Hepp) H. Magn.</b>, <i>G&#246;teborgs Kgl. Vetensk.-och Vitterh.-Handl.</i>, Ser. 4 <b>29</b>(no. 4): 38 (1925)<br><b>Lecidea kochiana subvar. albescens</b> <b>(Lamy) Boistel</b>, <i>Nouv. Flore Lich.</i>, Edn 2: 215 (1903)<br><b>Lecidea kochiana var. albescens</b> <b>(Lamy) H. Magn.</b>, <i>G&#246;teborgs Kungl. Vetensk.-och Vitterh. Samh. handl.</i>, Ser. 4 <b>29</b>(no. 4): 39 (1925)<br><b>Lecidea kochiana var. arenaria</b> <b>(Hepp) H. Magn.</b>, <i>F&#246;rteckning &#246;ver Skandinaviens V&#228;xter</i> <b>4</b>(Lavar): 33 (1936)<br><b>Lecidea kochiana var. coriacella</b> <b>(Nyl.) H. Magn.</b>, <i>G&#246;teborg. Vetensk.-och Vitter.-Handl.</i>, Ser. 4 <b>29</b>(no. 4): 13 (1925)<br><b>Lecidea lygaea var. albescens</b> <b>Lamy</b>, <i>Bull. Soc. bot. Fr.</i> <b>30</b>: 417 (1883)<br><b>Lecidea rivulosa var. kochiana</b> <b>(Hepp) Schaer.</b>, <i>Enum. critic. lich. europ.</i> (Bern): 11 (1850)<br><b>Microlecia kochiana</b> <b>(Hepp) M. Choisy</b>, <i>Bull. mens. Soc. linn. Soc. Bot. Lyon</i> <b>18</b>: 151 (1949)<br><b>Microlecia kochiana var. arenaria</b> <b>(Hepp) M. Choisy</b>, <i>Bull. mens. Soc. linn. Soc. Bot. Lyon</i> <b>18</b>: 151 (1949)<br><b>Microlecia kochiana</b> <b>(Hepp) M. Choisy</b>, <i>Bull. mens. Soc. linn. Soc. Bot. Lyon</i> <b>18</b>: 151 (1949) <b><font color='#0000FF'>var. kochiana</font></b>

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Thallus: kôrovitý, popraskaný na areoly, ktoré sú hladké, ploché až mierne vyduté, takmer biely až svetlo šedý často s hnedým nádychom Prothallus: výrazný, okrajový hnedočierny Apothecia: nepravidelné, hranaté, čiernohnedé, zanorené, okraj nenápadný Reakcie: K-, Pd-, UV+ modrobiela Substrát: skaly prevažne v pahorkatine, veľmi pripomína biely Rhizocarpon geographicum Podobná Fuscidea cyathoides má menšie apothecia a obličkovité výtrusy, reaguje K+ žltohnedá, Pd+ červená, UV- Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.lichens.lastdragon.org/Fuscidea_kochiana.html http://fungi.myspecies.info/all-fungi/fuscidea-kochiana http://www.afl-lichenologie.fr/Photos_AFL/Photos_AFL_F.htm http://www.habitas.org.uk/lichenireland/species.asp?item=18492


Zmeny urobil: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 19.01.2013 18:33

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<br><b>Biatora interludens</b> <b>(Nyl.) Arnold</b>, (1870)<br><b>Biatora kochiana</b> <b>(Hepp) Rabenh.</b>, <i>Deutschl. Krypt.-Fl.</i> (Leipzig) <b>2</b>: 92 (1845)<br><b>Fuscidea kochiana var. albescens</b> <b>(Lamy) P. James, Poelt &amp; V. Wirth</b>, in Poelt &amp; V&#283;zda, <i>Biblthca Lichenol.</i> <b>16</b>: 157 (1981)<br><b>Lecanora mammillifera</b> <b>Stirt.</b> [as '<i>mammilifera</i>'], <i>Trans. Glasgow Soc. Fld Nat.</i> <b>4</b>: 85 (1876)<br><b>Lecidea coriacella</b> <b>Nyl.</b>, <i>Flora</i>, Jena <b>65</b>: 454 (1882)<br><b>Lecidea interludens</b> <b>Nyl.</b>, <i>Flora</i>, Jena <b>53</b>: 35 (1870)<br><b>Lecidea kochiana</b> <b>Hepp</b>, <i>Flecht.-Fl. W&#252;rzburg</i>: 61 (1824)<br><b>Lecidea kochiana var. albescens</b> <b>(Lamy) H. Magn.</b>, <i>G&#246;teborgs Kungl. Vetensk.-och Vitterh. Samh. handl.</i>, Ser. 4 <b>29</b>(no. 4): 39 (1925)<br><b>Lecidea kochiana var. coriacella</b> <b>(Nyl.) H. Magn.</b><br><b>Lecidea lygaea var. albescens</b> <b>Lamy</b>, <i>Bull. Soc. bot. Fr.</i> <b>30</b>: 417 (1883)<br><b>Microlecia kochiana</b> <b>(Hepp) M. Choisy</b>, <i>Bull. mens. Soc. linn. Lyon</i> <b>18</b>: 151 (1949) 1<br><b>Biatora interludens</b> <b>(Nyl.) Arnold</b>, (1870)<br><b>Biatora kochiana</b> <b>(Hepp) Rabenh.</b>, <i>Deutschl. Krypt.-Fl.</i> (Leipzig) <b>2</b>: 92 (1845)<br><b>Fuscidea kochiana var. albescens</b> <b>(Lamy) P. James, Poelt &amp; V. Wirth</b>, in Poelt &amp; V&#283;zda, <i>Biblthca Lichenol.</i> <b>16</b>: 157 (1981)<br><b>Lecanora mammillifera</b> <b>Stirt.</b> [as '<i>mammilifera</i>'], <i>Trans. Glasgow Soc. Fld Nat.</i> <b>4</b>: 85 (1876)<br><b>Lecidea coriacella</b> <b>Nyl.</b>, <i>Flora</i>, Jena <b>65</b>: 454 (1882)<br><b>Lecidea interludens</b> <b>Nyl.</b>, <i>Flora</i>, Jena <b>53</b>: 35 (1870)<br><b>Lecidea kochiana</b> <b>Hepp</b>, <i>Flecht.-Fl. W&#252;rzburg</i>: 61 (1824)<br><b>Lecidea kochiana var. albescens</b> <b>(Lamy) H. Magn.</b>, <i>G&#246;teborgs Kungl. Vetensk.-och Vitterh. Samh. handl.</i>, Ser. 4 <b>29</b>(no. 4): 39 (1925)<br><b>Lecidea kochiana var. coriacella</b> <b>(Nyl.) H. Magn.</b>, <i>G&#246;teborg. Vetensk.-och Vitter.-Handl.</i>, Ser. 4 <b>29</b>(no. 4): 13 (1925)<br><b>Lecidea lygaea var. albescens</b> <b>Lamy</b>, <i>Bull. Soc. bot. Fr.</i> <b>30</b>: 417 (1883)<br><b>Microlecia kochiana</b> <b>(Hepp) M. Choisy</b>, <i>Bull. mens. Soc. linn. Lyon</i> <b>18</b>: 151 (1949)


Zmeny urobil: Automat IndexFungorum.org
Dátum: 13.03.2012 19:22

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Hepp) V. Wirth et Vězda 1(Hepp) V. Wirth & Vězda

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Biatora interludens (Nyl.) Arnold Biatora kochiana (Hepp) Rabenh. Fuscidea kochiana var. albescens (H. Magn.) P. James, Poelt & V. Wirth Lecanora mammillifera Stirt. Lecidea coriacella Nyl. Lecidea interludens Nyl. Lecidea kochiana Hepp Lecidea kochiana var. albescens (Lamy) H. Magn. Lecidea kochiana var. coriacella (Nyl.) H. Magn. Lecidea lygaea var. albescens Lamy 1<br><b>Biatora interludens</b> <b>(Nyl.) Arnold</b>, (1870)<br><b>Biatora kochiana</b> <b>(Hepp) Rabenh.</b>, <i>Deutschl. Krypt.-Fl.</i> (Leipzig) <b>2</b>: 92 (1845)<br><b>Fuscidea kochiana var. albescens</b> <b>(Lamy) P. James, Poelt &amp; V. Wirth</b>, in Poelt &amp; V&#283;zda, <i>Biblthca Lichenol.</i> <b>16</b>: 157 (1981)<br><b>Lecanora mammillifera</b> <b>Stirt.</b> [as '<i>mammilifera</i>'], <i>Trans. Glasgow Soc. Fld Nat.</i> <b>4</b>: 85 (1876)<br><b>Lecidea coriacella</b> <b>Nyl.</b>, <i>Flora</i>, Jena <b>65</b>: 454 (1882)<br><b>Lecidea interludens</b> <b>Nyl.</b>, <i>Flora</i>, Jena <b>53</b>: 35 (1870)<br><b>Lecidea kochiana</b> <b>Hepp</b>, <i>Flecht.-Fl. W&#252;rzburg</i>: 61 (1824)<br><b>Lecidea kochiana var. albescens</b> <b>(Lamy) H. Magn.</b>, <i>G&#246;teborgs Kungl. Vetensk.-och Vitterh. Samh. handl.</i>, Ser. 4 <b>29</b>(no. 4): 39 (1925)<br><b>Lecidea kochiana var. coriacella</b> <b>(Nyl.) H. Magn.</b><br><b>Lecidea lygaea var. albescens</b> <b>Lamy</b>, <i>Bull. Soc. bot. Fr.</i> <b>30</b>: 417 (1883)<br><b>Microlecia kochiana</b> <b>(Hepp) M. Choisy</b>, <i>Bull. mens. Soc. linn. Lyon</i> <b>18</b>: 151 (1949)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1342006


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 27.11.2011 15:29

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1fuscidea kochova


Úvodné znenie

Publikoval: Milka Zuziova
Dátum: 12.11.2011 07:58

Fuscidea kochiana (Hepp) V. Wirth et Vězda
hnědenka Kochova


Klobúk/Plodnica:

Kôrovitý typ lišajníka s rozpukaným thalusom a čiernymi apotéciami.

Výskyt:

Rastie zväčša na silikátových podkladoch