Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Hypomyces hyalinus »

História popisu - Hypomyces hyalinus

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Brůžek
Dátum: 05.02.2013 20:19

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1nedohub

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Apiocrea hyalina</b> <b>(Schwein.) Syd. &amp; P. Syd.</b>, <i>Annls mycol.</i> <b>18</b>(4/6): 187 (1921) [1920]<br><b>Hypocrea hyalina</b> <b>(Schwein.) Fr.</b>, <i>Summa veg. Scand.</i>, Section Post. (Stockholm): 383 (1849)<br><b>Hypolyssus hyalinus</b> <b>(Schwein.) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>3</b>(2): 488 (1898)<br><b>Peckiella hyalina</b> <b>(Schwein.) Sacc.</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>9</b>: 945 (1891)<br><b>Sphaeria hyalina</b> <b>Schwein.</b>, <i>Schr. naturf. Ges. Leipzig</i> <b>1</b>: 30 (1822)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1211382


Úvodné znenie

Publikoval: Stano Husár
Dátum: 03.11.2011 05:47

hubožer

Hypomyces hyalinus (Schwein.) Tul. & C. Tul.