Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Allium paniculatum »

História popisu - Allium paniculatum

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 27.09.2011 08:39

Český názov:

Old VersionNew Version
1česnek latnatý 1česnek

Cena:

Old VersionNew Version
1 10


Úvodné znenie

Publikoval: Jiří Valíček
Dátum: 27.09.2011 08:35

cesnak metlinatý

Allium paniculatum L.
česnek latnatý

Chránená huba

Význam:

Zákonom chránený, kriticky ohrozený taxón (CR).