Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Ascobolus behnitziensis »

História popisu - Ascobolus behnitziensis

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Brůžek
Dátum: 09.04.2015 07:46

Český názov:

Old VersionNew Version
1hovník 1hovník pozemní


Zmeny urobil:
Dátum: 24.11.2011 19:47

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1micro


Zmeny urobil: Stano Husár
Dátum: 19.09.2011 05:42

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Ascobolus behnitziensis Kirschst. 1Ascobolus behnitziensis


Úvodné znenie

Publikoval: Stano Husár
Dátum: 19.09.2011 05:41

askobol

Ascobolus behnitziensis Kirschst. Kirschst.
hovník