Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Peltigera aphthosa »

História popisu - Peltigera aphthosa

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 03.08.2017 18:08

Klobúk:

Old VersionNew Version
1Lichenizovaná huba 1

Význam:

Old VersionNew Version
1VU zraniteľný (vulnerable) 1Lišajník VU zraniteľný (vulnerable)


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 29.04.2017 20:46

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Chloropeltigera aphthosa</b> <b>(L.) Gyeln.</b>, <i>Annls Mus. natn. Hung.</i>, n.s. <b>28</b>: 279 (1934)<br><b>Chloropeltis aphthosa</b> <b>(L.) Clem.</b>, <i>Gen. fung.</i> (Minneapolis): 174 (1909)<br><b>Lichen aphthosus</b> <b>L.</b>, <i>Sp. pl.</i> <b>2</b>: 1148 (1753)<br><b>Peltidea aphthosa</b> <b>(L.) Ach.</b>, <i>Method. Lich.</i>: 287 (1803) 1<b>Chloropeltigera aphthosa</b> <b>(L.) Gyeln.</b>, <i>Annls Mus. natn. Hung.</i>, n.s. <b>28</b>: 279 (1934)<br><b>Chloropeltis aphthosa</b> <b>(L.) Clem.</b>, <i>Gen. fung.</i> (Minneapolis): 174 (1909)<br><b>Lichen aphthosus</b> <b>L.</b>, <i>Sp. pl.</i> <b>2</b>: 1148 (1753)<br><b>Lichen caninus unranked aphthosus</b> <b>(L.) Weis</b>, <i>Plant. Cryptog.-Fl. Goettingens</i>: 80 (1770)<br><b>Peltidea aphthosa</b> <b>(L.) Ach.</b>, <i>Methodus</i>, Sectio post. (Stockholmi&#230;): 287 (1803)<br><b>Peltidea aphthosa</b> <b>(L.) Ach.</b>, <i>Methodus</i>, Sectio post. (Stockholmi&#230;): 287 (1803) <b><font color='#0000FF'>f. aphthosa</font></b><br><b>Peltidea aphthosa</b> <b>(L.) Ach.</b>, <i>Methodus</i>, Sectio post. (Stockholmi&#230;): 287 (1803) <b><font color='#0000FF'>var. aphthosa</font></b><br><b>Peltigera aphthosa</b> <b>(L.) Hoffm.</b>, <i>Descr. Adumb. Plant. Lich.</i> <b>1</b>(1): 28 (1789) [1790]<br><b>Peltigera aphthosa</b> <b>(L.) Willd.</b>, <i>Fl. berol. prodr.</i>: 347 (1787) <b><font color='#0000FF'>f. aphthosa</font></b><br><b>Peltigera aphthosa</b> <b>(L.) Willd.</b>, <i>Fl. berol. prodr.</i>: 347 (1787) <b><font color='#0000FF'>var. aphthosa</font></b>

Význam:

Old VersionNew Version
1zraniteľný taxón (V) 1VU zraniteľný (vulnerable)

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Thallus: lupeňovitý, ružice až 20 cm, laloky široké až 6 cm, matno šedo zelené, za mokra sviežo zelené, konce nahor ohnuté, čierno hnedé bradavice cephalodií, pevne prirastené, zospodu plstnaté, čierne na okraji biele so slabou žilnatinou a rozvetvenými rhizinami Apothecia: vzácne, vzpriamené, tmavo hnedé Reakcie: negatívne Substrát: na zemi s kyslým humusom, machu a skalách, horské, chladnejšie polohy Podobná Peltigera brittanica, ktorej cephalodiá sa dajú ľahko oddeliť od stielky; Peltigera leucophlebia má laloky zospodu biele, v strede hnedé s viditeľnou hnedou žilnatinou a početné rhiziny Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.afl-lichenologie.fr/Photos_AFL/Photos_AFL_P/Text_P_2/Peltigera_aphtosa.htm http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=55969


Zmeny urobil: Vladimír Kunca
Dátum: 18.11.2012 13:43

Kvalita:

Old VersionNew Version
15 1


Zmeny urobil: Automat IndexFungorum.org
Dátum: 13.03.2012 19:22

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Chloropeltigera aphthosa (L.) Gyeln. Chloropeltis aphthosa (L.) Clem. Lichen aphthosus L. Peltidea aphthosa (L.) Ach. Peltigera aphthosa var. leucophlebia Nyl. 1<b>Chloropeltigera aphthosa</b> <b>(L.) Gyeln.</b>, <i>Annls Mus. natn. Hung.</i>, n.s. <b>28</b>: 279 (1934)<br><b>Chloropeltis aphthosa</b> <b>(L.) Clem.</b>, <i>Gen. fung.</i> (Minneapolis): 174 (1909)<br><b>Lichen aphthosus</b> <b>L.</b>, <i>Sp. pl.</i> <b>2</b>: 1148 (1753)<br><b>Peltidea aphthosa</b> <b>(L.) Ach.</b>, <i>Method. Lich.</i>: 287 (1803)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1399278


Zmeny urobil: Milka Zuziova
Dátum: 13.09.2011 06:42

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Peltigera aphthosa var. leucophlebia Nyl. 1Chloropeltigera aphthosa (L.) Gyeln. Chloropeltis aphthosa (L.) Clem. Lichen aphthosus L. Peltidea aphthosa (L.) Ach. Peltigera aphthosa var. leucophlebia Nyl.


Zmeny urobil: Milka Zuziova
Dátum: 13.09.2011 06:41

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1hávnatka bradavičnatá


Úvodné znenie

Publikoval: Milka Zuziova
Dátum: 13.09.2011 06:39

štítnatec zelený

Peltigera aphthosa (L.) Willd.

Chránená huba

Klobúk/Plodnica:

Lichenizovaná huba

Význam:

zraniteľný taxón (V)