Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Anthemis carpatica »

História popisu - Anthemis carpatica

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Milka Zuziova
Dátum: 26.08.2011 15:02

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Anthemis cinerea Pancic, Anthemis styriaca Vest 1Anthemis cretica subsp. carpatica (Waldst. & Kit. ex Willd.) Grierson


Úvodné znenie

Publikoval: Milka Zuziova
Dátum: 26.08.2011 14:51

ruman

Anthemis carpatica Waldst. & Kit. ex Willd.
rmen


Výskyt: V. - VIII.

Klobúk/Plodnica:

Vo voľnej prírode na Slovensku nerastie.