Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Allium cirrhosum »

História popisu - Allium cirrhosum

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 27.09.2011 08:42

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1česnek

Cena:

Old VersionNew Version
1 10


Úvodné znenie

Publikoval: Milan Zajac
Dátum: 22.08.2011 13:22

cesnak strapatý

Allium cirrhosum Vand.

Chránená huba
Výskyt: VI. - VIII.

Význam:

zákonom chráneny, kategória ohrozenia: EX - pravdepodobne vyhynutý druh.