Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Juncus tenuis »

História popisu - Juncus tenuis

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 17.08.2011 11:02

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Lesní cesty, pastviny, na písčité i zasolené půdě. 1Lesní cesty, pastviny, louky, na písčité i zasolené půdě.


Úvodné znenie

Publikoval: Jiří Valíček
Dátum: 17.08.2011 11:01

sitina tenká

Juncus tenuis Willd.
sítina tenká


Výskyt: VI. - IX.

Výskyt:

Lesní cesty, pastviny, na písčité i zasolené půdě.