Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Hygrocybe alpicola »

História popisu - Hygrocybe alpicola

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Filip Fuljer
Dátum: 03.02.2019 15:05

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Druh popísaný z Papua Nová Guinea, neviem ako sa zjavil v atlase.


Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 30.10.2017 07:45

Český názov:

Old VersionNew Version
1voskovka žlutobílá 1voskovka


Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 30.10.2017 07:45

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Hygrocybe euroflavescens 1Hygrocybe alpicola

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1Kühner 1Kobayasi

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1315368


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 04.01.2012 21:22

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1lúčnica

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1Kühner 1976 1Kühner


Zmeny urobil:
Dátum: 23.06.2011 23:35

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Hygrocybe uroflavescens 1Hygrocybe euroflavescens


Úvodné znenie

Publikoval:
Dátum: 23.06.2011 23:33

Hygrocybe uroflavescens Kühner 1976
voskovka žlutobílá

Nejedlá huba