Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Coleosporium senecionis »

História popisu - Coleosporium senecionis

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Bc. Patrik Mlčoch
Dátum: 05.09.2018 16:45

Mikroznaky:

Old VersionNew Version
1 1Aeciospory - 25-35 x 15-25 um urediospory - 26-31 x 14-17 um teliospory - 100 x 18-24 um

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1 1Na Senecio lze nalézt i několik druhů z rodu Puccinia, které se liší makroskopicky jiným typem aecia a mikroskopicky mj. jinými rozměry aeciospor, urediospor a teliospor: Puccinia schoeleriana Puccinia expansa Puccinia glomerata

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Aecia od května do června na Pinus ssp., uredia a telia v létě na Senecio ssp.


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 11.08.2018 15:20

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Pers.) Fr.

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1233039


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 22.01.2002 00:00

pľuzgiernička starčeková

Coleosporium senecionis