Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Ciboria caucus »

História popisu - Ciboria caucus

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 26.02.2014 10:04

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Hymenoscyphus caucus</b> <b>(Rebent.) W. Phillips</b>, <i>Man. Brit. Discomyc.</i> (London): 120 (1887)<br><b>Peziza caucus</b> <b>Rebent.</b>, <i>Prodr. fl. neomarch.</i> (Berolini): 386 (1804)<br><b>Rutstroemia caucus</b> <b>(Rebent.) Phill.</b>, <i>Man. Brit. Discomyc.</i> (London): 120 (1887)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1180935


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Ján Červenka
Dátum: 20.03.2011 11:57

jahňadka

Ciboria caucus (Rebent.) Fuckel

Nejedlá huba
Výskyt: II. - IV.