Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Acarospora fuscata »

História popisu - Acarospora fuscata

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 28.07.2017 21:35

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<br><b>Acarospora fuscata</b> <b>(Nyl.) Th. Fr.</b>, <i>Lich. Scand.</i> (Upsaliae) <b>1</b>(1): 215 (1871) <b><font color='#0000FF'>f. fuscata</font></b><br><b>Acarospora fuscata</b> <b>(Nyl.) Th. Fr.</b>, <i>Lich. Scand.</i> (Upsaliae) <b>1</b>(1): 215 (1871) <b><font color='#0000FF'>var. fuscata</font></b><br><br><br><b>Acarospora veronensis var. fuscata</b> <b>(Nyl.) Arnold</b>, <i>Verh. zool.-bot. Ges. Wien</i> <b>20</b>: 528 (1870)<br><b>Lecanora badia var. fuscata</b> <b>Ach.</b>, <i>Lich. univ.</i>: 407 (1810)<br><b>Lecanora cervina ** fuscatus</b> <b>Nyl.</b>, <i>Lich. Scand.</i> (Helsinki): 175 (1861)<br><b>Lecanora cervina var. fuscata</b> <b>(Ach. ) Malbr.</b>, <i>Bull. Soc. Amis Sci. Nat. Rouen</i>, S&#233;r. II <b>14</b>: 163 (1879)<br><b>Lecanora fuscata</b> <b>Nyl.</b>, <i>Annls Sci. Nat.</i>, Bot., s&#233;r. 4 <b>15</b>: 379 (1861)<br><b>Lecanora fuscata</b> <b>Nyl.</b>, <i>Bull. Soc. bot. Fr.</i> <b>10</b>: 263 (1863)<br><b>Lecanora fuscata</b> <b>R&#246;hl.</b>, <i>Deutschl. Fl.</i> (Frankfurt) <b>3</b>(2): 86 (1813)<br><br><b>Lichen badius * fuscata</b> <b>(Ach. ) Lam.</b>, <i>Encycl. M&#233;th. Bot.</i>, Suppl. <b>3</b>: 382 (1813)<br><b>Lichen fuscatus</b> <b>Schrad.</b>, <i>Spicil. fl. germ.</i> <b>1</b>: 83 (1794)<br> 1<br><b>Acarospora fuscata</b> <b>(Nyl.) Th. Fr.</b>, <i>Lich. Scand.</i> (Upsaliae) <b>1</b>(1): 215 (1871) <b><font color='#0000FF'>f. fuscata</font></b><br><b>Acarospora fuscata</b> <b>(Nyl.) Th. Fr.</b>, <i>Lich. Scand.</i> (Upsaliae) <b>1</b>(1): 215 (1871) <b><font color='#0000FF'>var. fuscata</font></b><br><br><br><b>Acarospora veronensis var. fuscata</b> <b>(Nyl.) Arnold</b>, <i>Verh. zool.-bot. Ges. Wien</i> <b>20</b>: 528 (1870)<br><b>Lecanora badia var. fuscata</b> <b>Ach.</b>, <i>Lich. univ.</i>: 407 (1810)<br><b>Lecanora cervina ** fuscatus</b> <b>Nyl.</b>, <i>Lich. Scand.</i> (Helsinki): 175 (1861)<br><b>Lecanora cervina var. fuscata</b> <b>(Ach. ) Malbr.</b>, <i>Bull. Soc. Amis Sci. Nat. Rouen</i>, S&#233;r. II <b>14</b>: 163 (1879)<br><b>Lecanora fuscata</b> <b>Nyl.</b>, <i>Annls Sci. Nat.</i>, Bot., s&#233;r. 4 <b>15</b>: 379 (1861)<br><b>Lecanora fuscata</b> <b>R&#246;hl.</b>, <i>Deutschl. Fl.</i> (Frankfurt) <b>3</b>(2): 86 (1813)<br><br><b>Lichen badius * fuscata</b> <b>(Ach. ) Lam.</b>, <i>Encycl. M&#233;th. Bot.</i>, Suppl. <b>3</b>: 382 (1813)<br><b>Lichen fuscatus</b> <b>Schrad.</b>, <i>Spicil. fl. germ.</i> <b>1</b>: 83 (1794)<br>

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 26.03.2017 21:29

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1mnohospórovka 1mnohospórovka hnedastá


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 07.02.2017 16:34

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Thallus: kôrovitý, delený na hranaté, svetlo až tmavo červeno hnedé areoly 1-3 mm, okraje areol často mierne vyvýšené a občas čierny, vyzerá ako popraskané blato, zospodu čierne Apothecia: jednotlivé alebo viac na areolu, 0,2-1 mm, zanorené, tmavšie červeno hnedé až čierne, nepravidelného tvaru, Pycnidia: nepozorované, Reakcie: K-, C+ červená, KC+ červená Substrát: bežná na kremencových, dusíkom obohatených skalách a pomníkoch, nerastie na vápenci Podobná Acarospora impressula reakcie K-, C-; Acarospora smaragdula reakcie K+ červená Spracoval Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.afl-lichenologie.fr/Photos_AFL/Photos_AFL_A/Acarospora_fuscata.htm http://www.lichensmaritimes.org/index.php?task=fiche&lichen=222&lang=en  http://www.irishlichens.ie/pages-lichen/l-116.html 1Thallus: kôrovitý, delený na hranaté, svetlo až tmavo červeno hnedé areoly 1-3 mm, okraje areol často mierne vyvýšené a občas čierny, vyzerá ako popraskané blato, zospodu čierne Apothecia: jednotlivé alebo viac na areolu, 0,2-1 mm, zanorené, tmavšie červeno hnedé až čierne, nepravidelného tvaru Pycnidia: nepozorované Reakcie: K-, C+ červená, KC+ červená Substrát: bežná na kremencových, dusíkom obohatených skalách a pomníkoch, nerastie na vápenci Podobná Acarospora impressula reakcie K-, C-; Acarospora smaragdula reakcie K+ červená Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.afl-lichenologie.fr/Photos_AFL/Photos_AFL_A/Acarospora_fuscata.htm http://www.lichensmaritimes.org/index.php?task=fiche&lichen=222&lang=en  http://www.irishlichens.ie/pages-lichen/l-116.html


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 06.02.2017 21:03

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<br><br><br><b>Acarospora veronensis var. fuscata</b> <b>(Nyl.) Arnold</b>, <i>Verh. zool.-bot. Ges. Wien</i> <b>20</b>: 528 (1870)<br><b>Lecanora badia var. fuscata</b> <b>Ach.</b>, <i>Lich. univ.</i>: 407 (1810)<br><b>Lecanora cervina ** fuscatus</b> <b>Nyl.</b>, <i>Lich. Scand.</i> (Uppsala): 175 (1861)<br><b>Lecanora fuscata</b> <b>R&#246;hl.</b>, <i>Deutschl. Fl.</i>, Abth. 2 (Frankfurt) <b>3</b>: 86 (1813)<br><br><b>Lichen fuscatus</b> <b>Schrad.</b>, <i>Spicil. fl. germ.</i>: 83 (1794)<br> 1<br><b>Acarospora fuscata</b> <b>(Nyl.) Th. Fr.</b>, <i>Lich. Scand.</i> (Upsaliae) <b>1</b>(1): 215 (1871) <b><font color='#0000FF'>f. fuscata</font></b><br><b>Acarospora fuscata</b> <b>(Nyl.) Th. Fr.</b>, <i>Lich. Scand.</i> (Upsaliae) <b>1</b>(1): 215 (1871) <b><font color='#0000FF'>var. fuscata</font></b><br><br><br><b>Acarospora veronensis var. fuscata</b> <b>(Nyl.) Arnold</b>, <i>Verh. zool.-bot. Ges. Wien</i> <b>20</b>: 528 (1870)<br><b>Lecanora badia var. fuscata</b> <b>Ach.</b>, <i>Lich. univ.</i>: 407 (1810)<br><b>Lecanora cervina ** fuscatus</b> <b>Nyl.</b>, <i>Lich. Scand.</i> (Helsinki): 175 (1861)<br><b>Lecanora cervina var. fuscata</b> <b>(Ach. ) Malbr.</b>, <i>Bull. Soc. Amis Sci. Nat. Rouen</i>, S&#233;r. II <b>14</b>: 163 (1879)<br><b>Lecanora fuscata</b> <b>Nyl.</b>, <i>Annls Sci. Nat.</i>, Bot., s&#233;r. 4 <b>15</b>: 379 (1861)<br><b>Lecanora fuscata</b> <b>Nyl.</b>, <i>Bull. Soc. bot. Fr.</i> <b>10</b>: 263 (1863)<br><b>Lecanora fuscata</b> <b>R&#246;hl.</b>, <i>Deutschl. Fl.</i> (Frankfurt) <b>3</b>(2): 86 (1813)<br><br><b>Lichen badius * fuscata</b> <b>(Ach. ) Lam.</b>, <i>Encycl. M&#233;th. Bot.</i>, Suppl. <b>3</b>: 382 (1813)<br><b>Lichen fuscatus</b> <b>Schrad.</b>, <i>Spicil. fl. germ.</i> <b>1</b>: 83 (1794)<br>

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Thallus: kôrovitý, delený na hranaté, svetlo až tmavo červeno hnedé areoly 1-3 mm, okraje areol často mierne vyvýšené a občas čierny, vyzerá ako popraskané blato, zospodu čierne Apothecia: jednotlivé alebo viac na areolu, 0,2-1 mm, zanorené, tmavšie červeno hnedé až čierne, nepravidelného tvaru, Pycnidia: nepozorované, Reakcie: K-, C+ červená, KC+ červená Substrát: bežná na kremencových, dusíkom obohatených skalách a pomníkoch, nerastie na vápenci Podobná Acarospora impressula reakcie K-, C-; Acarospora smaragdula reakcie K+ červená Spracoval Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.afl-lichenologie.fr/Photos_AFL/Photos_AFL_A/Acarospora_fuscata.htm http://www.lichensmaritimes.org/index.php?task=fiche&lichen=222&lang=en  http://www.irishlichens.ie/pages-lichen/l-116.html


Zmeny urobil: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 19.01.2013 18:31

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1mnohospórovka hnedastá 1mnohospórovka


Zmeny urobil: Automat IndexFungorum.org
Dátum: 13.03.2012 19:22

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Nyl.) Arnold 1(Nyl.) Th. Fr.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Acarospora cartilaginea H. Magn., Acarospora squamulosa (Schrader) Trevisan, Lecanora badia var. fuscata Nyl. 1<br><br><br><b>Acarospora veronensis var. fuscata</b> <b>(Nyl.) Arnold</b>, <i>Verh. zool.-bot. Ges. Wien</i> <b>20</b>: 528 (1870)<br><b>Lecanora badia var. fuscata</b> <b>Ach.</b>, <i>Lich. univ.</i>: 407 (1810)<br><b>Lecanora cervina ** fuscatus</b> <b>Nyl.</b>, <i>Lich. Scand.</i> (Uppsala): 175 (1861)<br><b>Lecanora fuscata</b> <b>R&#246;hl.</b>, <i>Deutschl. Fl.</i>, Abth. 2 (Frankfurt) <b>3</b>: 86 (1813)<br><br><b>Lichen fuscatus</b> <b>Schrad.</b>, <i>Spicil. fl. germ.</i>: 83 (1794)<br>

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1375564


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 27.11.2011 15:32

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1mnohospórovka 1mnohospórovka hnedastá


Úvodné znenie

Publikoval: Milan Zajac
Dátum: 01.03.2011 12:53

mnohospórovka

Acarospora fuscata (Nyl.) Arnold
drobnovýtruska hnědavá