Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Anchusa macedonica »

História popisu - Anchusa macedonica

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 16.08.2011 09:26

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1smolha 1smohla


Úvodné znenie

Publikoval: Milan Zajac
Dátum: 18.02.2011 13:00

smolha

Anchusa macedonica Degen & Dörfl.
pilát


Výskyt: IV. - VI.

Výskyt:

Na Slovensku druh prirodzene nerastie.