Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Danthonia decumbens »

História popisu - Danthonia decumbens

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Úvodné znenie

Publikoval: Milan Zajac
Dátum: 26.01.2011 19:41

plevnatec položený

Danthonia decumbens (L.) DC.
trojzubec poléhavý


Výskyt: VI. - VII.

Výskyt:

Rastie na vlhkejších lúkach, okrajoch ciest a lesov, na vresoviskách. Na Slovensku sa vyskytuje roztrúsene po celom území.