Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Campanula abietina »

História popisu - Campanula abietina

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Milan Zajac
Dátum: 16.11.2010 20:13

Cena:

Old VersionNew Version
1 10

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Podobný zvonček konáristý (Campanula patula) nevytvára sterilné listové ružice a má menšie kvety. V niektorej literatúre sa uvádza len ako poddruh zvončeka konáristého - Campanula patula subsp. abietina. Významný východokarpatský prvok vo flóre Slovenskej republiky.  1V niektorej literatúre sa uvádza len ako poddruh zvončeka konáristého - Campanula patula subsp. abietina. Veľmi podobný zvonček konáristý (Campanula patula) nevytvára sterilné listové ružice a má menšie kvety. Významný východokarpatský prvok vo flóre Slovenskej republiky.


Úvodné znenie

Publikoval: Milan Zajac
Dátum: 16.11.2010 20:11

zvonček jedľový

Campanula abietina Griseb.
zvonek jedlový

Chránená huba
Výskyt: VI. - VIII.

Výskyt:

Rastie na horských a podhorských lúkach (poloniny), na okraji lesov a krovín. Na Slovensku sa vyskytuje len v Bukovských vrchoch.

Význam:

zákonom chránený, kategória ohrozenia: EN - Silne ohrozený taxón

Poznámka / Zaujímavosti:

Podobný zvonček konáristý (Campanula patula) nevytvára sterilné listové ružice a má menšie kvety. V niektorej literatúre sa uvádza len ako poddruh zvončeka konáristého - Campanula patula subsp. abietina. Významný východokarpatský prvok vo flóre Slovenskej republiky.