Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Dianthus barbatus subsp. compactus »

História popisu - Dianthus barbatus subsp. compactus

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Úvodné znenie

Publikoval: Milan Zajac
Dátum: 16.11.2010 20:06

klinček bradatý nakopený

Dianthus barbatus subsp. compactus (Kit.) Heuff.
hvozdík shloučený

Chránená huba
Výskyt: VI. - VIII.

Výskyt:

Rastie na horských a podhorských lúkach a pasienkoch (poloniny), na okraji lesov a krovín. Na Slovensku sa vyskytuje len v Bukovských vrchoch.

Význam:

zákonom chránený, kategória ohrozenia: VU - Ohrozený, zraniteľný taxón.

Poznámka / Zaujímavosti:

Významný východokarpatský prvok vo flóre Slovenskej republiky.