Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Macrolepiota permixta »

História popisu - Macrolepiota permixta

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Slavo Židek
Dátum: 10.09.2018 22:03

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Leucocoprinus permixtus (Barla) Locq.,(1945) Macrolepiota permixta (Barla) Pacioni,(1979) Macrolepiota procera var. permixta (Barla) Quadr. & Lunghin, (1990) 1<b>Lepiota permixta</b> <b>Barla</b>, <i>Bull. Soc. mycol. Fr.</i> <b>2</b>: 114 (1886)<br><b>Lepiota permixta</b> <b>Barla</b>, <i>Bull. Soc. mycol. Fr.</i> <b>2</b>: 114 (1886) <b><font color='#0000FF'>var. permixta</font></b><br><b>Leucocoprinus permixtus</b> <b>(Barla) Locq.</b>, <i>Bull. mens. Soc. linn. Soc. Bot. Lyon</i> <b>14</b>: 91 (1945)<br><b>Macrolepiota procera f. permixta</b> <b>(Barla) Vizzini &amp; Contu</b>, in Vizzini, Contu, Ghignone &amp; Vellinga, <i>Mycotaxon</i> <b>117</b>: 161 (2011)<br><b>Macrolepiota procera var. permixta</b> <b>(Barla) Quadr. &amp; Lunghini</b>, <i>Quad. Accad. Naz. Lincei</i> <b>264</b>: 110 (1990)<br><b>Mastocephalus permixtus</b> <b>(Barla) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>2</b>: 860 (1891)

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 12

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 17

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 110

Hlúbik:

Old VersionNew Version
1Poranená báza hlúbika vínovo červenie a kôra hlúbika na reze oranžovie. 1Poranená báza hlúbika vínovo červenie a povrch hlúbika na reze oranžovie.

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1macro

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1113861


Zmeny urobil: Erik Brozmann
Dátum: 07.11.2010 10:15

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1bedla tmavohnědá


Zmeny urobil: Erik Brozmann
Dátum: 07.11.2010 08:51

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Poznámka / Zaujímavosti:pre nevýrazné odlišnosti sa niekedy pokladá za odrodu bedľe vysokej Autor popisu: upravené podľa Veľkého atlasu húb - L.Hgara,V.Antonín,J.Baier 1Poznámka / Zaujímavosti:pre nevýrazné odlišnosti sa niekedy pokladá za odrodu bedľe vysokej Autor popisu: upravené podľa Veľkého atlasu húb - L.Hagara,V.Antonín,J.Baier


Úvodné znenie

Publikoval: Erik Brozmann
Dátum: 07.11.2010 08:25

Bedľa pýrivá

Macrolepiota permixta (Barla) Pacioni


Klobúk/Plodnica:

Veľmi podobná bedli vysokej,ale jej klobúk nepresahuje šírku 200mm.

Hlúbik:

Poranená báza hlúbika vínovo červenie a kôra hlúbika na reze oranžovie.

Poznámka / Zaujímavosti:

Poznámka / Zaujímavosti:pre nevýrazné odlišnosti sa niekedy pokladá za odrodu bedľe vysokej
Autor popisu: upravené podľa Veľkého atlasu húb - L.Hgara,V.Antonín,J.Baier