Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Diplotomma epipolium »

História popisu - Diplotomma epipolium

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 12.08.2017 22:33

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1buélia 1škrupinkovec


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 12.08.2017 21:17

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Buellia epipolia 1Diplotomma epipolium

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Ach.) Mong. 1(Ach.) Arnold

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Diplotomma epipolium (Ach.) Arnold, Diplotomma alboatrum var. epipolium (Ach.) A. Massal., Lecidea epipolia (Ach.) Ach. 1803, Lichen epipolius Ach. 1798, Rhizocarpon alboatrum var. epipolium (Ach.) A.L. Sm. 1<b>Buellia alboatra var. epipolia</b> <b>(Ach.) Rostr.</b>, <i>Bot. Tidsskr.</i> <b>4</b>: 102 (1870) [1870-71]<br><b>Buellia epipolia</b> <b>(Ach.) Mong.</b>, <i>Bull. Acad. Intern. G&#233;ogr. Bot.</i> <b>9</b>: 242 (1900)<br><b>Buellia epipolia</b> <b>(Ach.) Mong.</b>, <i>Bull. Acad. Intern. G&#233;ogr. Bot.</i> <b>9</b>: 242 (1900) <b><font color='#0000FF'>f. epipolia</font></b><br><b>Buellia epipolia</b> <b>(Ach.) Mong.</b>, <i>Bull. Acad. Intern. G&#233;ogr. Bot.</i> <b>9</b>: 242 (1900) <b><font color='#0000FF'>var. epipolia</font></b><br><br><b>Diplotomma alboatrum ** epipolium</b> <b>(Ach.) Flot.</b>, <i>Jber. schles. Ges. vaterl. Kultur</i> <b>27</b>: 130 (1849)<br><b>Diplotomma alboatrum var. epipolium</b> <b>(Ach.) A. Massal.</b>, <i>Sched. critic.</i> (Veronae) <b>10</b>: 186 (1856)<br><b>Diplotomma epipolium</b> <b>(Ach.) Arnold</b>, <i>Flora</i>, Regensburg <b>52</b>: 262 (1869) <b><font color='#0000FF'>f. epipolium</font></b><br><b>Diplotomma epipolium</b> <b>(Ach.) Arnold</b>, <i>Flora</i>, Regensburg <b>52</b>: 262 (1869) <b><font color='#0000FF'>var. epipolium</font></b><br><b>Lecidea alboatra var. epipolia</b> <b>(Ach.) Schaer.</b>, <i>Lich. helv. spicil.</i> <b>3</b>: 141 (1828)<br><b>Lecidea epipolia</b> <b>(Ach.) Ach.</b>, <i>Methodus</i>, Sectio prior (Stockholmi&#230;): 53 (1803)<br><b>Lecidea epipolia</b> <b>(Ach.) Ach.</b>, <i>Methodus</i>, Sectio prior (Stockholmi&#230;): 53 (1803) <b><font color='#0000FF'>var. epipolia</font></b><br><b>Lichen epipolius</b> <b>Ach.</b>, <i>Lich. suec. prodr.</i> (Link&#246;ping): 58 (1799) [1798]<br><b>Patellaria epipolia</b> <b>(Ach.) DC.</b>, in Lamarck &amp; de Candolle, <i>Fl. fran&#231;.</i>, Edn 3 (Paris) <b>2</b>: 353 (1805)<br><b>Patellaria epipolia</b> <b>(Ach.) DC.</b>, in Lamarck &amp; de Candolle, <i>Fl. fran&#231;.</i>, Edn 3 (Paris) <b>2</b>: 353 (1805) <b><font color='#0000FF'>var. epipolia</font></b><br><b>Rhizocarpon alboatrum var. epipolium</b> <b>(Ach.) A.L. Sm.</b>, <i>Cat. Lich. Sondr.</i>: 92 (1860)<br><b>Rhizocarpon atroalbum var. epipolium</b> <b>(Ach.) Berdau</b>, <i>Lischa&#239;n. Isled Warschawsk. Utscheb</i>: 105 (1876)<br><b>Rhizocarpon epipolium</b> <b>(Ach.) M&#252;ll. Arg.</b>, (1872)<br><b>Rhizocarpon epipolium</b> <b>(Ach.) M&#252;ll. Arg.</b>, (1872) <b><font color='#0000FF'>f. epipolium</font></b><br><b>Rhizocarpon epipolium</b> <b>(Ach.) M&#252;ll. Arg.</b>, (1872) <b><font color='#0000FF'>var. epipolium</font></b>

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Thallus: kôrovitý, popraskaný na hranaté areoly, belavo šedý, hladký alebo bradavičnatý Apothecia: čierne, ploché neskôr mierne vypuklé, zanorené, s belavou pruinou Reakcie: negatívne Substrát: výslnné vápencové skaly, steny Spracoval Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.afl-lichenologie.fr/Photos_AFL/Photos_AFL_D/Diplotomma_alboatrum_sax.htm 1Thallus: kôrovitý, popraskaný na hranaté areoly, belavo šedý, hladký alebo bradavičnatý Apothecia: čierne, ploché neskôr mierne vypuklé, zanorené, s belavou pruinou Reakcie: negatívne Substrát: výslnné vápencové skaly, steny Spracoval Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.afl-lichenologie.fr/Photos_AFL/Photos_AFL_D/Diplotomma_alboatrum_sax.htm http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=55027

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
10 1384494


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 02.02.2017 10:22

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1buelie


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 02.02.2017 09:43

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Thalus: kôrovitý, popraskaný na hranaté areoly, belavo šedá Apothecia: čierne, ploché, zanorené, Substrát: vápence Spracoval: Pavel Gažovčiak  1Thallus: kôrovitý, popraskaný na hranaté areoly, belavo šedý, hladký alebo bradavičnatý Apothecia: čierne, ploché neskôr mierne vypuklé, zanorené, s belavou pruinou Reakcie: negatívne Substrát: výslnné vápencové skaly, steny Spracoval Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.afl-lichenologie.fr/Photos_AFL/Photos_AFL_D/Diplotomma_alboatrum_sax.htm


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 16.01.2017 08:38

Poznámka:

Old VersionNew Version
1lišajník 1Thalus: kôrovitý, popraskaný na hranaté areoly, belavo šedá Apothecia: čierne, ploché, zanorené, Substrát: vápence Spracoval: Pavel Gažovčiak

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Milan Zajac
Dátum: 10.09.2010 08:39

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Diplotomma epipolium (Ach.) Arnold 1Diplotomma epipolium (Ach.) Arnold, Diplotomma alboatrum var. epipolium (Ach.) A. Massal., Lecidea epipolia (Ach.) Ach. 1803, Lichen epipolius Ach. 1798, Rhizocarpon alboatrum var. epipolium (Ach.) A.L. Sm.


Úvodné znenie

Publikoval: Milan Zajac
Dátum: 10.09.2010 08:36

buélia

Buellia epipolia (Ach.) Mong.


Poznámka / Zaujímavosti:

lišajník